Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

szakaly_sandor2011. június 7.

A magyar olimpiai mozgalom kezdetei és első sikerei címmel Dr. Szakály Sándor magyarországi történész, egyetemi tanár tart előadást több háromszéki helyszínen, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szervezésében. A körút programja: 2011. június 7., kedd, 18 óra, Barót, Erdővidék Múzeuma, Kászoni Gáspár terem; 2011. június 8., szerda, 18 óra, Bod Péter Megyei Könyvtár, Gábor Áron terem; 2011. június 9-e, csütörtök, 14 óra, Kézdivásárhely, Bod Péter Tanítóképző.


A sepsiszentgyörgyi előadás része az 550 éve város Sepsiszentgyörgy programsorozatnak, illetve a könyvtár Háromszéki TÉT-estek című sorozatának is. A körút a második alkalommal megrendezett Székelyföld Napok (2011. június 3–10.) programjai közé illeszkedik. A rendezvény támogatója Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala és Városimázs Irodája, szervező partnerei: a baróti Erdővidék Múzeuma és a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző.

*

Dr. Szakály Sándor

1955. november 23-án született Törökkoppányban. Az általános iskolát szülőfalujában végezte 1962 és 1970 között. 1970 és 1974 között a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulója. Az 1974-ben tett sikeres érettségi vizsgát követően az ELTE BTK nappali tagozatára, történelem–könyvtár szakra nyert felvételt. Egyetemi tanulmányait 1975 szeptemberében kezdte meg – ezt megelőzően 11 hónapos katonai szolgálatot teljesített Hódmezővásárhelyen –, és mint az ELTE Eötvös József Kollégiumának tagja speciális olimpiatörténeti szemináriumot is hallgatott. 1980-ban jeles eredménnyel államvizsgázott, 1980. szeptember 1-jétől a Hadtörténelmi Intézet és Múzeumba tudományos segédmunkatársává vált. Az intézményben tudományos kutatómunkát folytatott és 1980-tól kezdődően rendszeresen publikált, illetve publikál ma is szakmai folyóiratokban, illetve havi-, heti- és napilapokban. 1981 novemberében sikeresen védte meg bölcsészdoktori disszertációját (Magyar tábori csendőrség 1938–1944) és avatták "summa cum laude" minősítéssel 1982. január 16-án a bölcsészettudomány (történelem) doktorává. 1982. március 1-jével tudományos munkatárs, majd a kandidátusi értekezés (A magyar katonai elit 1938–1945) – sikeres megvédése (1990. január) után tudományos főmunkatársa lett az intézménynek.

Fő kutatási területe Magyarország 1919 és 1945 közötti történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar királyi csendőrség és honvédség története, valamint az 1919 és 1945 közötti időszak politika- és sporttörténete. 1991. május 1-jével nevezték ki a Hadtörténeti Intézet és Múzem Legújabb- és Jelenkortörténeti Osztálya vezetőjévé, ezt a beosztást 1992. július 31-ig töltötte be. 1992. augusztus 1-je és 1997. július 31-e között az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyetteseként dolgozott. 1997. augusztus 1-je és 1999. június 28-a között a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa, majd 1999. június 28-tól 2000. október 31-ig az intézmény megbízott főigazgatója, 2000. november 1-je és december 31-e között – sikeres pályázat után – kinevezett főigazgatója volt. 2001. január 1-jétől – felkérésre – a Duna Televízió kulturális igazgatója, majd 2001. március 15-től alelnöke. Alelnöki megbízatása – a Duna Televízió elnökének kezdeményezésére – 2004. május 14-vel megszűnt. 2004. augusztus 1-je és december 31-e között a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának tanácsadójaként dolgozott, főlevéltárosi besorolásban. 2005. március 1-jétől 2006. március 31-ig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként. 2006. április 1-jétől 2007. augusztus 31-ig a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Társadalomtudományi Tanszékének tudományos szaktanácsadója. 2009. július 1-jétől a veszprémi Pannon Egyetem egyetemi tanára.

Közel negyedszázados publikációs tevékenysége mellett számos szakmai-tudományos megbízatása volt és van ma is. 1991-től tagja a Magyar Történelmi Társulat igazgató választmányának. 1991 és 1992 között a társulat egyik titkára, 2003-tól 2007-ig a társulat egyik alelnöke, majd a megbízatás lejárta után 2007 májusában a társulat egyik titkárává választották. 1997-től tagja a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának, és egy cikluson át (2000–2003) egyik alelnöke is volt. 1997-től tagja a Magyar Országos Levéltár Tudományos Tanácsának, 1999-től 2007-ig elnöke volt a Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsának. 1985 és 1992, illetve 2001és 2009 között tagja volt, 2009-től pedig alelnöke Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának. 1993-tól a Magyar Történelmi Film Alapítvány (2006-tól Közalapítvány) kuratóriumának titkári tisztét tölti be. 1999 és 2003 között a Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságának tagja és 1999 óta tagja a Nemzeti Kegyeleti (2006-tól Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti) Bizottságnak. 1999 és 2003 között az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány kuratóriumának az elnöke, illetve 2004-től ugyanezen alapítvány kuratóriumának tagja. 2007-től ismét az alapítvány elnöke. 2001-ben lett a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának tagja. 2005-től tag a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány kuratóriumában. A felsorolt szakmai-tudományos tisztségek mellett számos folyóirat és lap szerkesztőbizottságában is tevékenykedik.

Az 1980-as évek közepétől az ELTE Eötvös József Kollégiumában olimpiatörténeti szemináriumot vezetett és megbízott előadóként az ELTE BTK-n is tanított. 1995-től évi rendszerességgel vendégelőadó a finnországi Jyväskylä-i Egyetemen, ahol a hungarológia szakos hallgatóknak tart órákat a XX. századi magyar történelemről, illetve magyar médiáról. 2007. április 1-jétől a Kodolányi János Főiskola külső óradó előadója. 2005. november 16-án sikeresen megvédte az MTA doktora tudományos címre benyújtott disszertációját (A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Lexikon és Adattár), az MTA Doktori Tanácsa 2006. január 19-én megítélte számára az MTA doktora tudományos fokozatot. 2006. június 28-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán habilitált és nyert el a Dr.habil. címet történelemtudományból, 2006. november 23-án. Szakmai-tudományos tevékenységéért 1993-ban Bezerédj-díjat, 2001-ben Zrínyi Miklós díjat, 2003-ban Supka Géza emlékérmet kapott.

Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.