Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

 

Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 092017 . január 31., Sepsiszentgyörgy


A Kós Károly Szakközépiskola munkaközössége és diákjai az iskola felszámolása ellen tüntettek.

 

 

 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01
 Kos Karoly Szakkozepsikola tuntetes 01   

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Tüntettek az összevonás ellen (Az iskolákat, a tanulókat nem lehet számokban mérni) | Háromszék napilap, 2017. február 1.


„Vegyes a hangulat a városban is a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola felszámolása, a Puskás Tivadar Szakközépiskolába történő beolvasztása tekintetében: akik magyar tanoda bezárását ellenzik, azok közül néhányan részt vettek a tegnapi tüntetésen, akik egyetértenek az átszervezéssel, de az indokokat nem értik pontosan, azok is megálltak néhány percre a polgármesteri hivatal előtt tegnap összegyűlt közel kétszáz főnyi tömegben.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99295/tuntettek_az_osszevonas_ellen_az_iskolakat_a_tanulokat_nem_lehet_szamokban_merni

 

* * *

 

Tüntetnek az érintettek, érvelnek a döntéshozók (Iskolaösszevonás) | Háromszék napilap, 2017. január 31.


„Kiss Imre úgy véli, az átszervezéssel nem tűnik el egy magyar iskola, mert az osztályok tovább működnek egy másik tanintézményben, s bár az iskolahálózatból hiányzik majd a Kós Károly Szakközépiskola nevű önálló egység, nem vész el egyetlen diák sem, aki akar, az továbbra is magyarul tanulhat szakmát a megyeközpontban.”


http://www.3szek.ro/load/cikk/99234/tuntetnek_az_erintettek_ervelnek_a_donteshozok_iskolaosszevonas

 

* * *

Tovább küzdenek önállóságukért (Kós Károly Szakközépiskola) | Háromszék napilap, 2017. január 30.


„Az iskola munkaközössége és a szülői bizottság továbbra sem ért egyet a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola összevonásával a Puskás Tivadar Szakközépiskolával, ezért kedden megtartják a korábban beígért tiltakozó megmozdulást a városháza előtt, amelyre meghívnak mindenkit, aki támogatja megmaradásuk ügyét – tájékoztatott tegnap Komán László, a Kós Károly-iskola igazgatója.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99211/tovabb_kuzdenek_onallosagukert_kos_karoly_szakkozepiskola


* * *

 

Nekünk minden sepsiszentgyörgyi diák fontos! | Önkormányzati közlemény, 2017. január 30.


„Az 1989-es fordulat után Románia lakossága folyamatosan és hangsúlyosan csökken. Ez sajnos a mi közösségünket és városunkat, az iskolai hálózatunkat is érinti. Sepsiszentgyörgyön az elmúlt 2 évtizedben 17.642-ről 10.365-re csökkent az iskolai rendszerben résztvevő gyerekek/diákok száma.”

 

http://sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page&pid=2829http://sepsiszentgyorgyinfo.ro/index.php?page&pid=2829

 

* * *

 

Vita az iskolaátszervezésről | Háromszék napilap, 2017. január 28.

 

„Éles vitát váltott ki a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola Puskás Tivadar-iskolába való beolvasztása Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki soros ülésén.
 
A témát az utolsó napirendi pontnál, a különféléknél vetette fel Fazakas Péter, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) képviselője. Jelezte, tudja, hogy nem a megyei tanács hatáskörébe tartozik az ügy, de úgy ítéli meg, érdekli a közösséget.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99174/vita_az_iskolaatszervezesrol


* * *

 

Tiltakozik a Néppárt (Kós Károly Szakközépiskola) | Háromszék napilap, 2017. január 26.

 

„Balázs Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke nem ért egyet azzal, hogy ősztől a Puskás Tivadar Szakközépiskola alárendeltségében működjék a Kós Károly Szakközépiskola, ezért az erre vonatkozó tanácsi határozat visszavonására szólítja fel Sepsiszentgyörgy önkormányzati képviselőit, illetve Antal Árpád András polgármestert.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99097/tiltakozik_a_neppart_kos_karoly_szakkozepiskol


* * *

 

A sepsiszentgyörgyi szakoktatás átszervezéséről (A kréta körül) | Háromszék napilap, 2017. január 25.

 

„Miközben egyre nagyobb a szakmunkáshiány, egyre szűkül a szakképzés, az elméleti oktatásban növekszik a beiskolázás, a szakiskolákban pedig csökken.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99050/a_sepsiszentgyorgyi_szakoktatas_atszervezeserol_a_kreta_korul


* * *

 

Önfelszámolás önkormányzati segítséggel (A kréta körül) | Háromszék napilap, 2017. január 25.

 

„Könnyedén mond le a sepsiszentgyörgyi önkormányzat iskoláinkról: amit eleink nagy erőfeszítéssel létrehoztak, azt a nagy békeidőben és demokráciában nemhogy fejleszteni, de megtartani sem vagyunk képesek. Az 1989-es fordulat után csupán töredékét szereztük vissza az örökségnek, és rendre azt is elveszítjük, illetve magunk számoljuk fel. Ezt állapítom meg újfent, amikor a Kós Károly Szakközépiskola felszámolásáról dönt a városvezetés, semmibe véve a névadó intését: „Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Az, aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója.””


http://www.3szek.ro/load/cikk/99052/onfelszamolas_onkormanyzati_segitseggel_a_kreta_korul

 

* * *

A szakoktatás hanyatlása és sorvadása (A kréta körül) | Háromszék napilap, 2017. január 25.


„Nagy megdöbbenéssel és szomorúsággal értesültem utolsó pillanatban a helyi sajtóból elöljáróink gyors és „szakszerű” döntéséről, amely a város szakoktatási hálózatát érinti, pontosabban a Kós Károly Szakközépiskola jogi személyiségének megszüntetését és a Puskás Tivadar Szakközépiskolához való csatolását jelenti. Teszik ezt azzal az indokkal, hogy túlzsúfoltak a két magyar tannyelvű elméleti líceum épületei, és a szülők kérelmeznék ennek enyhítését! Vajon kérdezte meg valaki a Kós Károly Szakközépiskola tanárait, diákjait és azok szüleit, hogy ők mit szeretnének? A válasz: nem. Meghallgatás nélkül, önkényesen kész tények elé állították őket! Olyan diszkrimináció ez, amely világossá teszi: bizonyos körökben ezek az emberek nem számítanak, főleg nem, ha a fent említett két líceum tehetős szüleinek igényeiről van szó!”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99051/a_szakoktatas_hanyatlasa_es_sorvadasa_a_kreta_korul

 

Utcára vonulnak a megmaradásért (Kós Károly Szakközépiskola) | Háromszék napilap, 2017. január 21.

 

„Sem a tantestület, sem a szülőbizottság nem ért egyet azzal, hogy ősztől a Puskás Tivadar Szakközépiskola adminisztrálásában működjék a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola, ezért az erre vonatkozó tanácsi határozat visszavonását követelik – tájékoztatott Komán László, a Kós Károly-iskola igazgatója, aki a megyeközponti polgármesteri hivatalban tegnap iktatta azt a dokumentumot, amelyben kérik, engedélyezzék a január 31-re tervezett utcai tiltakozást.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/99003/utcara_vonulnak_a_megmaradasert_kos_karoly_szakkozepiskola


* * *

Költözne, de önálló maradna (Kós Károly Szakközépiskola) | Háromszék napilap, 2017. január 20

 

„A 380 diákkal és a bedolgozó oktatókkal együtt hatvankét alkalmazottal működő sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola egyetértene azzal, hogy kiköltözzön a jelenlegi épületből, ahol most bővében vannak a felületeknek, de nem kívánja feladni önállóságát, nem egyezik bele abba, hogy az önkormányzat a Puskás Tivadar Szakközépiskola alárendeltségébe sorolja.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/98964/koltozne_de_onallo_maradna_kos_karoly_szakkozepiskola

 

* * *

Alaptalan félelmek (Kármentő) | Háromszék napilap, 2017. január 19.

 

„A két nevezett iskola elemi osztályainak összevonásával és jobb körülmények biztosításával a diákok számára egyik alma mater sem veszít értékéből, hírnevéből. Hisszük, hogy a kezdeményezés az iskolaalapítók célját követi: becsületes, tudással felvértezett fiatalok nevelése, akik felnőttként is büszkék lesznek egykori tanítóikra, iskolájukra, nem felejtik, hanem értékesítik és továbbadják, amivel ott felbatyuzták őket.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/98927/alaptalan_felelmek_karmento


* * *

Két szakiskola összeolvad (Vihart kavart a beiskolázási terv) | Háromszék napilap, 2017. január 19.


„A legfontosabb módosítás az, hogy a Kós Károly Szakközépiskolát a Puskás Tivadar-szaklíceum szerkezetébe tagolják be (diákokkal, tanárokkal és az Európai Alapokból felújított Gyár utcai műhelyekkel és tantermekkel együtt); a második lépés a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum elemi osztályainak átköltöztetése a Kós Károly nevét viselő, általa tervezett iskolába, és fontolóra veszik a Constantin Brîncuşi Szakközépiskolának a Berde Áron-iskolához való csatolását is.”


http://www.3szek.ro/load/cikk/98924/ket_szakiskola_osszeolvad_vihart_kavart_a_beiskolazasi_terv

 

* * *

 

Belvárosi elemi iskolát alapítanának (Sepsiszentgyörgyi oktatás) | Háromszék napilap, 2017. január 17.

 

„A sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakközépiskola jelenlegi épületében új belvárosi elemi iskolát hozna létre a helyi önkormányzat, ez azt jelentené, hogy a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum 2018 őszétől feladná a szóban forgó osztályait, és az új létesítményben indulnának a kezdő osztályok.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/98848/belvarosi_elemi_iskolat_alapitananak_sepsiszentgyorgyi_oktatas

 

 

0
0
0
s2smodern
Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért - Székelyföldért megmozgatjuk Európát!
Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2020 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.