Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

szekelyfold4Autonómia párbeszéd – egy prostituált igényességével

A „román-magyar autonómia párbeszéd” közvetítőiről újabb információk kerültek napvilágra, a Krónika napilap igényelte, a Bukaresti 2. Kerületi Bíróságtól származó információk szerint, a FPER igazgatótanácsában a szervezet alapítását követően helyet kapott Vladimir Ionaş is, aki nem más, mint a parlament volt PSD-s alelnökének, Viorel Hrebenciucnak a kabinetfőnöke. (1)  

Vegyük a tényeket, 2014. október 27-én ímélt kaptam, feladója az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete. A levél tárgya: Antal Árpád és Tamás Sándor autonómiát kértek Székelyföldnek az amerikaiak által szervezett román-magyar kerekasztalon.
A levél első bekezdése, „Sajtótájékoztató keretében mutatta be Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke azt a két prezentációt, amelyet amerikai segítséggel szervezett román-magyar kerekasztalokon mutattak be.

Tamás Sándor elmondta, hogy a román-magyar párbeszéd kapcsán, ami a Friends of the Proiect on Ethnic Relations nevezetű amerikai civil szervezet kezdeményezésére jött létre, fontosnak tartják a teljes átláthatóságot, ezért szeretnék bárminemű változtatás nélkül bemutatni mindazt, amit elmondtak és képviseltek a két korábbi poianai találkozón, melynek egy új román magyar etnikai paktum a célja. Tamás Sándor elmondta, noha a meghívottakat az amerikaiak választották ki, a résztvevők az RMDSZ elnökének tudtával és felhatalmazásával vettek részt a találkozókon.
Az elöljáró beszélt arról, hogy eddig három találkozó jött létre, egy előkészítő megbeszélés, és két kétnapos kerekasztal. A két kerekasztalon székelyföldi magyar politikusok, román parlamenti pártok képviselői, és az amerikai civil szervezetek, valamint az amerikai nagykövetség képviselői vettek részt.” (2).

Rövid kutakodás után, kiderül, hogy a Friends of the Proiect on Ethnic Relations nevezetű amerikai civil szervezet nem is amerikai, mint ahogy a közleményben Tamás Sándor és Antal Árpád állítja, hanem egy 2014 májusában Bukarestben bejegyzett román civil szervezet. (3) A szervezet két alapító tagja Nicolae Mergeani és Victor Adrian Prodan ügyvédek, valamint az egyesület cenzora, Carmen Elisabeta Drăgoi ellen a Korrupcióellenes Ügyészség jelenleg vizsgálatot folytat pénzmosás és befolyásolás miatt, a Viorel Hrebenciuc féle, nagy port kavaró törvénytelen erdő-visszaszolgáltatások ügyében. (4).

Kérdés, hogy miként lesz közvetítője, netán szervezője a román-magyar autonómia kerekasztalnak egy néhány hónapja bejegyzett civil szervezet?

Úgy látom, hogy a válasz valahol máshol keresendő. A nyilvánosságra került hír nyomán, elég sok, eddig publicitást nem kapott információ jelent meg a nyomtatott és az elektronikus sajtóban. Nem derült ki, hogy román, illetve magyar részről kik vettek részt ezeken a tárgyalásokon, de négy nevet többször említenek, Tamás Sándor, Antal Árpád, valamint Allen H. Kassof és Larry Watts nevét. Az utóbbi kettő Viorel Hrebenciuc felkérésére jelenet meg újra, közvetíteni.

Viorel Hrebenciucot éppen a botrány kitörésekor vették őrizetbe, majd helyezték 30 napos vizsgálati fogságba, az elhíresült erdőmaffiás ügyben.

Allen H. Kassof
és Larry Watts neve a hírhedtté vált NeptunGate kapcsán vált ismerőssé. Ők voltak az amerikai közvetítők a neptuni román-magyar titkos tárgyalásokon. Ugyancsak ők voltak az Egyesült Államokban bejegyzett és 2012-ig működő Proiect on Ethnic Relations szervezet romániai fiókjának vezetői is. (5) Számunkra most Larry Watts neve érdekes, itt találtunk újabb fogódzókat, amelyeken tovább lehet indulni, ahhoz, hogy megértsük, mi is történik.

Larry Watts történész, kutatóként érkezett Romániába 1988-ban Fulbright-ösztöndíjjal, szakterülete Románia két világháború közti történelme. 1984-ben, illetve 1985-ben jelentet meg először két Antonescu-barát kötetet Németországban. Watts 1987-ben feltűnő vehemenciával védi egy történészkonferencián a Ceauşescu-rendszert –, amikor a diktatúra valódi ténykedései és természete gyakorlatilag már nemzetközi botrány. Feltételezhetjük, „házi feladat” volt, ekkor már a Szekunak (is?) dolgozott. (…) 1991-től 1997-ig a PER romániai igazgatója. A PER szervezi a Fekete-tengeri Neptun üdülőhelyen az Iliescu-féle hatalom és az RMDSZ közötti tárgyalásokat.
...
Larry Watts a PER nevében anyagilag támogat egy kutatást a kisebbségek helyzetéről, amelyet az Ilie Badescu által vezetett kutatócsoport végez. Badescu a Marian Munteanu által vezetett neovasgárdista jellegű párt ideológusa.” (6)

2011. december 15-én a Román Nemzeti Bank Mitiţă Constantinescu termében mutatták be Larry Watts legújabb – angolul 2010-ben a Militară kiadónál, illetve románul 2011-ben a Rao kiadónál megjelent – könyvét, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni…Războiul clandestin al blocului sovietic cu România (Ments meg Uram a barátoktól... A szovjet blokk titkos harca Romániával) címen. Az eseményről a „22 folyóirat” 2013. február 21-ei számában jelent meg egy részletes beszámoló Banca Naţională a României, Larry Watts şi istoria naţionalistă (A Román Nemzeti Bank, Larry Watts és a nacionalista történetírás) címmel. Ebből idézek egy rövid részletet:

„Az eseményen, a szerzőn kívül jelen volt Cristian Troncotă titkosszolgálatokkal foglalkozó történész és az Országos Hírszerzési Akadémia volt tanára, Cristian Păunescu a Román Nemzeti Bank volt elnöke és Ioan Talpeş a Román Nemzeti Bank jelenlegi tanácsosa, tartalékos ezredes, a Külügyi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt főnöke és Ion Iliescu államelnöksége idején bulgáriai nagykövet. Jelen volt a Ceaușescu korszak Állambiztonsági Osztályának (Szekuritáte) utolsó főnöke is, Iulian Vlad egykori szekuritáte ezredes, akinek a jelenléte az olyan rendezvényeken, amelyek a kommunizmus elnyomórendszerének nézőpontját képviselik és tartják fenn - már megszokottá vált.” (7)

A román sajtóban elég sok cikket lehet találni, amely a Larry Watts és a volt Szekuritáte fejesei közötti kapcsolatot taglalja. Álljon itt még egy ilyen példa. A Curentul napilap 2013. augusztus 5-én közöl egy cikket, mely szerint az egykori CIA igazgató James Woolsey hazugsággal vádolja Larry Watts történészt.

Romániai kapcsolatok 89 előtt
Larry Watts romániai kapcsolatai meglehetősen régiek, még 1989 előttiek. Ez a Centrul Regional PER pentru Europa Centrala  de Est și de Sud-Est alapítvány alapító okiratának tanulmányozásából derül ki, melyet ő hozott létre és a Tariceanu kormány támogatott igen nagyvonalúan 700.000 dollárral. A PER romániai alapítványának létrehozásakor Larry Watts-nak már tíz éves kapcsolata volt Romániával és ez az útleveléből derül ki, amit 1984. március 16-án állított ki a Romániai Amerikai Nagykövetség.
Az Alapítványt 1994-ben hozták létre a Project on Ethnic Relations (PER) - filiala România (PER romániai kirendeltség) névvel, jogi személyként, non profit szervezetként és USA-beli székhellyel. Ilyen múlttal nem nehéz kitalálni, hogy Larry Watts történészre a SRI (román hírszerzés, legtöbbjük volt szekus) veteránjai miért úgy hivatkoznak mint Románia legfelvilágosultabb történészére különösen akkor, ha Románia oroszokhoz és magyarokhoz fűződő viszonya kerül szóba.
James Woolsey a CIA volt igazgatójának kijelentései után Larry Watts megbízhatósága csorbát szenvedett, a volt szekusok meg ezek után kénytelenek lesznek új szócsövet keresni, aki az ő érdekeiket szolgálja.” (8)

A fenti információk alapján joggal feltételezi azt az ember, hogy a poianai román-magyar kerekasztal szervezésében nemcsak a román erdőmaffia jeles képviselői, hanem az egykori Szekuritáte bűvkörébe tartozó emberek is szorgoskodtak.

Befejezésül álljon itt a kerekasztal-botrány kapcsán ismerté vált interjúrészlet, amelyre a napokban sokszor hivatkoztak:
„Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy nem kértek s ezután sem fognak háttérelemzést kérni arról, hogy ki fizeti a kávét és a vizet. «Nekünk meggyőződésünk, hogy az a legfontosabb számunkra, hogy az autonómiáról minden fórumon beszéljünk és ezután is ezt fogjuk tenni. Bármikor, bárhol és bárkivel, aki egy árnyalattal fehérebb, mint az ördög, le fogunk ülni tárgyalni Székelyföld érdekében. Az is biztos, hogy ezzel kapcsolatban mindig ugyanazt mondjuk Kézdikőváron és Brüsszelben is.»” (FrissFM, 2014. október 29.)

Számomra a kérdés csak az, hogy milyen eredményt várnak az érintett RMDSZ-es tisztségviselők, önkormányzati vezetők egy olyan párbeszédtől, amelyet egy prostituált igényességével közelítenek meg?

Toró Attila
Sepsiszentgyörgy, 2014. november 4.

Források:

(1) Hrebenciuc tanácsosa is tagja az FPER igazgatótanácsának
http://kronika.ro/belfold/hrebenciuc-tanacsosa-is-az-fper-ben

(2) Antal Árpád és Tamás Sándor autonómiát kértek Székelyföldnek az amerikaiak által szervezett román-magyar kerekasztalon
http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/antal-arpad-es-tamas-sandor-autonomiat-kertek-szekelyfoldnek-az-amerikaiak-altal-szervezett-roman-magyar-kerekasztalon

(3) Bűnszövetség közvetít autonómia ügyében!
http://www.sepsiszentgyorgy.info/2014-05-24-11-51-17/1757-2014-10-28-14-28-22

(4) HOTĂRÂRE nr.633 din 19 noiembrie 1993 privind aprobarea prealabila, in vederea recunoasterii, a Filialei din Romania a Organizatiei PROJECT ON ETHNIC RELATIONS
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=14133

(5) DNA - COMUNICAT, 23 octombrie 2014, Nr. 1500/VIII/3
http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=5431

(6) Bányai Péter: Történelemhamisítók és pénzmosók baráti társasága
http://beszelo.c3.hu/04/06/06banyai.htm

(7) Banca Naţională a României, Larry Watts şi istoria naţionalistă
http://www.revista22.ro/banca-nationala-a-romniei-larry-watts-si-istoria-nationalista-12609.html

„La eveniment au participat, alături de autor, Cristian Troncotă, istoric specializat în istoria serviciilor secrete şi fost profesor la Academia Naţională de Informaţii (ANI), Cristian Păunescu, fost director în BNR şi actual consilier în aceeaşi instituţie, generalul (r) Ioan Talpeş, fost şef al SIE şi ambasador în Bulgaria în timpul lui Ion Iliescu. A fost şi ultimul şef al Departamentului Securităţii Statului, generalul de Securitate Iulian Vlad, a cărui prezenţă la astfel de manifestări care prezintă şi susţin punctul de vedere al fostei instituţii represive a regimului comunist – Securitatea – a devenit o obişnuinţă.”
http://www.revista22.ro/banca-nationala-a-romniei-larry-watts-si-istoria-nationalista-12609.html


(8) Fostul șef CIA James Woolsey: Larry Watts minte cu nerușinare!

Relații cu România, dinainte de ’89
Legăturile lui Larry Watts cu România sunt vechi, ele datează înainte de 1989. Acest lucru reiese din studierea statutului fundației Centrul Regional PER pentru Europa Centrala, de Est și de Sud-Est, înființate de el și cadorisită generos de guvernul Tăriceanu cu vreo 700 000 de dolari.
Când s-a înființat PER România, Larry Watts deja avea legături de 10 ani cu România, iar acest lucru reiese din pașaportul sau eliberat la 16 martie 1984 de Ambasada Americană de la București.
Fundația a fost înființată în anul 1994, sub numele Project on Ethnic Relations (PER)- filiala România, drept persoană juridica non-profit cu sediul în SUA. Cu un asemenea trecut, nu e greu de ghicit de ce istoricul Larry Watts este prezentat de veteranii SRI (majoritatea foști membri de bază ai Securității), drept cel mai iluminat istoric al țării, mai ales când vine vorba despre relațiile României cu rușii și maghiarii.
După declarațiile directorului CIA James Woolsey, credibilitatea lui Larry Watts va avea mult de suferit, iar foștii securiști ar putea fi astfel obligați să-și găsească o nouă portavoce care să le susțină interesele”.
http://www.curentul.info/2013/index2.php?option=com_content&task=view&id=89324&pop=1&page=0&Itemid=4

0
0
0
s2smodern
Polgári kezdeményezés a nemzeti régiókért - Székelyföldért megmozgatjuk Európát!
Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2020 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.