Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Székely Nemzeti Tanács

 • Trianoni megemlékezés Sepsiszentgyörgyön

  07 Trianoni megemlekezes A Sepsiszéki Székely Tanács partnerségben a Sepsireform Egyesülettel 2023. június 4-én, vasárnap 17.30 órától Sepsiszentgyörgyön a kőszínpadnál megemlékezést szervez a trianoni diktátumról. Meghívott szónok Bakk Miklós egyetemi tanár. Beszédet mond Miklós Zoltán parlamenti képviselő (RMDSZ), Gazda Zoltán (SZNT), Préda Barna (MPE) és Bálint József (EMSZ); igét hirdet Ilyés Zsolt plébános, énekel Kovács Sára, verset mond Pildner József. Minden nemzeti traumánkra emlékezni akarót szeretettel elvárnak. A rendezvényt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

 • SzNT – Döntsék el a hatóságok: jogállam-e Románia?

  SzNT – Döntsék el a hatóságok: jogállam-e Románia?A mai napon, 2023. március 27-én iktattuk Marosvásárhely polgármesteri hivatalában a 2024. évi Székely Szabadság Napjának előzetes bejelentését. Látva azt, hogy tizenkét év tapasztalata, együttműködése a hatóságok részére nem volt elég ahhoz, hogy az állampolgári jogok és a törvények tiszteletben tartásával viszonyuljanak a március 10-i nyilvános rendezvényhez, kénytelenek vagyunk megadni minden román hatóságnak a lehetőséget, hogy kifejtse álláspontját, ugyanakkor a szervezők számára is legyen kellő idő az esetleges jogorvoslati eljárásra.

 • SZNT – Pénzbírság az autonómia-követelésért

  SZNT – Pénzbírság az autonómia-követelésértA Maros megyei csendőrség marosszentgyörgyi egysége 2023. március 16-án egy büntető jegyzőkönyvet állított ki Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke részére, amelyet március 23-án kézbesített a posta.

 • SzNT – Alapvető emberi jogokat sértett a román csendőrség a Székely Szabadság Napján

  Székely Szabadság Napja – Marosvásarhely, 2023. március 10.2023. március 10-én a Maros megyei csendőrség a gyülekezési jogot és a szólásszabadságot sértette meg azzal, hogy önkényesen törvénytelennek, sőt egyenesen alkotmányellenesnek minősítette a Székely Szabadság Napjának, 2022. december 7-én Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalában hivatalosan bejelentett rendezvényét.

 • Székely szabadság napja - Szili Katalin: a béke záloga a hosszú távú stabilitás megteremtése

  Székely Szabadság Napja – Marosvásárhely, 2023. március 10.Pap Melinda, az MTI tudósítója jelenti: Marosvásárhely, 2023. március 10., péntek (MTI) - Európa kizárólag akkor fogja tudni megteremteni a hosszú távú stabilitást, ha a nemzeti kisebbségek számára biztosítja a teljes körű jogokat, a béke záloga pedig a hosszú távú stabilitás megteremtése - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó pénteken, a székely szabadság napján Marosvásárhelyen.

 • Székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön

  Székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön - 2023A Székely szabadság napját március 10-én, pénteken 10:30 órától tartja a Sepsiszéki Székely Tanács a turul szobornál. Beszédet mond Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat vezetője, Gazda Zoltán széki elnök, igét hirdet Takó István római katolikus plébános, énekel a Kónya Ádám Művelődési Ház férfidalárdája Jakab Árpád vezényletével.

 • A Székely Szabadság Napján adjunk választ Románia külügyminiszterének!

  A Székely Szabadság Napján adjunk választ Románia külügyminiszterének!A magyar közvéleményt felkavarta a hír, hogy a román külügyminisztérium bekérette Magyarország bukaresti nagykövetét Németh Zsoltnak, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének egy kijelentése miatt. Az üggyel kapcsolatban a bukaresti külügyminisztérium egy közleményt is megjelentetett. Olyan eseményről van szó, amely szorosan kötődik a Székely Nemzeti Tanács történetéhez és küzdelmeihez. Tekintsük át történeti távlataiban az eseményeket, kiemelve Németh Zsoltnak az incidenst kiváltó kijelentését.

 • Gábor Áron-díj az autonómia szolgálatáért

  Gábor Áron-díj az autonómia szolgálatáértA 2022-es évre a Székely Nemzeti Tanács elnökének előterjesztésére az Állandó Bizottság döntése alapján a következő személyiségek vehetik át a Gábor Áron-díjat:

 • A Székely Nemzeti Tanács két évtizede

  A Székely Nemzeti Tanács két évtizedesA székelyföldi autonómiatörekvés számára jubileumi év az idei. A Székely Nemzeti Tanács hosszú előkészítő folyamat után, 2003. október 26-án alakult meg. Aki részese volt ennek a közel egyéves folyamatnak, és az azt követő küzdelemnek, szívesen emlékezik a tízéves évfordulóra is, amikor Bereck és Kökös között százötvenezer ember vonult fel az országúton, követelve Székelyföld területi autonómiáját. De a tízéves évfordulóra készült el a Székelyföldi Stúdió egyórás összefoglaló filmje az első évtizedről. Legyen ez a közlemény nyitánya a visszaemlékezéseknek, értékelő összegzéseknek, amelyek ösztönözzenek új utak keresésére, új távlatok megnyitására.

 • A népességcsökkenést csak közhatalom állíthatja meg!

  Mozgósító felhívás a Székely Szabadság NapjáraMozgósító felhívás a Székely Szabadság Napjára

  Négy hosszú év után készülünk újra a Székely Szabadság Napjának megünneplésére. A világjárvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések arra kényszerítettek, hogy olyan alternatív megemlékezéseket gondoljunk ki, ahol nem kell tömegeknek összegyűlniük. Az elmúlt négy év során többször megfogalmazták közösségünk tagjai az igényt egy tömeges megmozdulásra. Eljött ennek is az ideje. A 2019 februárjában kiadott mozgósító felhívást elevenítjük fel:

 • A jószándék gesztusait várjuk!

  sznt 2022 12 102022. november 22-én egy közleményben figyelmeztettük a schengeni övezet államainak külügyminisztereit arra a kettősségre, ahogyan Románia viszonyul nemzetközi kötelezettségvállalásaihoz. Három évtized tapasztalata íratta le velünk a fenti értékelést, összegezve az utóbbi harminc évben Románia által tett nemzetközi kötelezettségvállalásokat.

 • SzNT – Románia schengeni csatlakozásáról

  Levél a schengeni övezet államainak külügyminisztériumaihozLevél a schengeni övezet államainak külügyminisztériumaihoz

  Az Európai Unióban napirenden van Románia schengeni csatlakozása. Román állampolgárokként nagy figyelemmel követjük az ezzel kapcsolatos eseményeket, kiemelten figyeljük Ausztria, Hollandia és Svédország tartózkodó vagy épp a csatlakozást elutasító véleményét. Bár a romániai magyar nemzeti közösség érdekelt az ország schengeni övezethez való csatlakozásában, ugyanakkor nagy megértéssel fogadjuk a felsorolt államok fenntartásait. Úgy gondoljuk, hogy a schengeni övezet minden tagállamának ismernie kell azt a kettős magatartást, amely Románia a nemzetközi és közösségi joghoz való viszonyát jellemzi az utóbbi harminc évben.

 • SzNT – Készül-e már Románia rendszerváltás utáni szégyentáblája?

  Szekely Nemzeti Tanacs korut 2022Ez év október 27-én egy közleményben tájékoztattam a közvéleményt arról, hogy szeptember 19-én a román rendőrség autója követett bennünket, amikor Székelyföld egyik útvonalán - a makfalvi székely szekérúton – végighaladtunk, és polgármestereket kerestünk meg, emberekkel tanácskoztunk Székelyföld jövőjéről. Lucian Nicolae Bode belügyminisztert tájékoztattam erről a jogsértésről, és magyarázatot kértem ennek okairól.

 • A Diszkriminációellenes Tanács elfogadja: primitív, ázsiai horda vagyunk!

  A Diszkriminációellenes Tanács elfogadja: primitív, ázsiai horda vagyunk!2022. január 14-én panasszal fordultunk a Diszkriminációellenes Tanácshoz, tiltakozva Radu Mihai Cristescu román parlamenti képviselő kijelentései ellen, aki a magyar/székely közösséget nyilvánosan megsértette és a román többséget ellene uszította.

 • Az őrtűzgyújtás kárpát-medencei mozgalom lett!

  Az őrtűzgyújtás kárpát-medencei mozgalom lett!  Székelyföld Autonómiájának Napja 2022-ben számos tanulságot hozott. Ebben az évben a rendezvények számát, népszerűségét tekintve átléptünk egy olyan küszöböt, amely világosan jelzi: Székelyföld jövője, a székelyek sorsa a magyar nemzet figyelmének középpontjába került. Ezt igazolják a fellobbanó lángok az egész Kárpát-medencében. Az erdélyi magyar nemzeti közösség jogai pedig elválaszthatatlanul összefonódtak Székelyfölddel, a székely jogkövetelésekkel. A székelyek küzdelme az autonómiaharc lándzsahegyévé vált.

 • Szigorúan ellenőrzött polgári kezdeményezés

  Szekely Nemzeti Tanacs korut 2022Románia belügyminiszteréhez fordultam egy hónappal ezelőtt egy levélben, amelyben magyarázatot kértem arra, hogy szeptember 19-én feltűnő módon, a megfélemlítés feltehető szándékával a Belügyminisztérium autói követtek minket a Makfalva és Réty közötti úton.

 • Székelyföld Autonómiájának Napja Sepsiszentgyörgyön

  Székelyföld Autonómiájának Napja Sepsiszentgyörgyön Székelyföld Autonómiájának Napja alkalmából, a hagyomány szerint Sepsiszentgyörgyön is lesz őrtűztűzgyújtás!

  Sepsiszentgyörgyön a hagyományos helyszínen, a Pacén a Liba-csárda fölött lesz őrtűzgyújtás október 30-án 17.30 órakor, hol ünnepi beszédek, lelkészi áldás és kulturális műsor is elhangzik, majd ezt követően közös éneklés, szalonnasütés.

 • Székelyföld történelmi egyházainak lelkészeihez

  Székelyföld történelmi egyházainak lelkészeihezEsztendők óta október utolsó vasárnapja előtt arra buzdítjuk a keresztény magyar gyülekezeteket, hogy Székelyföld Autonómiájának Napján közösen imádkozzunk Székelyföld területi autonómiájáért. Tesszük ezt annak tudatában, hogy az elmúlt száz évben a magyar történelmi egyházak döntő szerepet játszottak abban, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösség, ezen belül a székelység magyar nemzeti identitását megőrizze, ellenálljon az asszimilációs nyomásnak. A hűség a szülőföldhöz, a családközpontúság olyan hitre épülő értékek, amelyek a közösséget megtartják és értelmet adnak az életnek. „A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége” – ez a Tamási Áron-idézet a jelmondata az idei rendezvénynek.

 • Felhívás a nagyvilág magyar közösségeihez – Székely Nemzeti Tanács

  Felhívás a nagyvilág magyar közösségeihez – Székely Nemzeti TanácsMottó: „A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.”
  Tamási Áron

  2022-ben Székelyföld Autonómiájának Napja október 30-ára esik. A világjárvány tapasztalatával a hátunk mögött, a háborús infláció közepén a székely nép iránti elkötelezettséggel készülünk a közös imára, az őrtüzek meggyújtására annak tudatában, hogy szülőföldünkkel, közösségünkkel kötelességeinket nem ritkítják azok a megpróbáltatások, amelyekkel szembe kell néznünk. A szülőföld, a székely haza mindenek előtt. Ez legyen az idén a Tamási Áron-emlékévben, október 30-ának a jelmondata. Ezt fejezi ki Tamási Áron, utókornak címzett üzenete, amelyet közleményünk mottójául választottunk.

 • Székely Nemzeti Tanács – Tájékoztató, út előtt

  Székely Nemzeti Tanács – Tájékoztató, út előttAugusztus 31-én tájékoztattuk a közvéleményt, hogy szeptember 19-én és 20-án végig járjuk azt az utat, amelyet 2013. október 25-27-ike között Márton Zoltán, néhai makfalvi polgármester vezetésével megtettek a makfalvi székelyek szekerekkel, mozgósítva az országutaktól távol levő falvak lakóit a Székelyek Nagy Menetelésére.

 • A közös érdekek mentén épülnek tovább a székely–katalán kapcsolatok

  A közös érdekek mentén épülnek tovább a székely–katalán kapcsolatokA szervezők meghívására a Székely Nemzeti Tanács küldötteként Dabis Attila külügyi megbízott szeptember 11-én Barcelonában részt vett a katalán nemzeti ünnepen megrendezett nagyszabású demonstráción, melyre a 2017-es függetlenségi népszavazás ötödik évfordulóján került sor. A felvonuláson mintegy fél millió katalán, illetve törekvéseikben őket támogató külföldi meghívott emelte fel szavát Katalónia békés önrendelkezési törekvései, a független Katalán köztársaság kivívása érdekében.

 • Számol-e Európa olyan vidékekkel, amerre a madár sem jár?

  Számol-e Európa olyan vidékekkel, amerre a madár sem jár?A székelyföldi és az erdélyi autonómiamozgalom szempontjából fontos évfordulók éve lesz a 2023-as esztendő. Felsorolni is nehéz azokat az eseményeket, amelyeknek tíz-, húsz- vagy harmincéves évfordulójára emlékezünk.

  Mi elsősorban a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 20 éve történt megalakulását idézzük fel, de tízéves évfordulója lesz a Székelyek Nagy Menetelésének is. Az évfordulókra készülve az idei év szeptember 19-én és 20-án fogjuk felidézni és megismételni a Székelyek Nagy Menetelésének egyik fontos eseményét.

 • Ragyog egy csillag – Felhívás az erdélyi magyarokhoz

  Ragyog egy csillag – Felhívás az erdélyi magyarokhozOrbán Viktor Dallasban, a Konzervatív Politikai Akció Konferenciáján sorsfordító évként jelölte meg 2024-et. Erdélyi magyarokként, de a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés részeseiként is érdekeltek vagyunk a konzervatív erők győzelmében és a globalisták, magukat progresszívnek nevező baloldaliak, kommunisták, liberálisok kiszorításában a közéletből.

 • Székelyek a türk népek találkozóján

  Székelyek a türk népek találkozójánA Székely Nemzeti Tanács meghívást kapott a törökországi Kastamonuban tartott, türk népek találkozójára, a Türk Világ Napjai Kastamonuban – Kastamonu Türk Dünyası Günleri – kultúrfesztiválra. Külön köszönet jár Ahmet Açikgöznek a székelyek régi barátjának, a szervezésben vállalt munkájáért. A tíz tagú küldöttséget Sánta Imre vezette, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke meghatalmazásával, aki találkozott Rahmi Galip Vidinlioğlu polgármesterrel és meghívta, hogy látogasson el Székelyföldre.

 • Nemzeti összetartozás napja - Németh Zsolt: a Kárpát-medencei országok biztonsága a mi biztonságunk is

  Nemzeti összetartozás napja - Németh Zsolt: a Kárpát-medencei országok biztonsága a mi biztonságunk isKolozsvár/Sepsiszentgyörgy, 2022. június 4., szombat (MTI) - Németh Zsolt szerint a Kárpát-medencei országok biztonsága a bennük élő magyarok biztonságát is jelenti, ezért a biztonságnak kiemelkedő szerepet kell adni a következő négy év magyar külpolitikájában.

  Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Sepsiszentgyörgyön, az immár 30 éve rendszeresen megszervezett trianoni évfordulós rendezvény meghívott szónokaként mondta el a gondolatait a nemzeti összetartozás napján.

 • Trianoni megemlékezés Sepsiszentgyörgyön

  Trianoni megemlékezés SepsiszentgyörgyönA trianoni diktátumra emlékezik a nemzeti összetartozás napján Sepsiszentgyörgyön a kőszínpadnál június 4-én, szombaton 17.30 órától a Sepsireform Egyesület és a Sepsiszéki Székely Tanács.

 • Székely Nemzeti Tanács – Folytatódik az együttműködés az Európai Szabad Szövetséggel

  Szilágyi Zsolt – European Free AllianceAz Európai Szabad Szövetség (EFA / European Free Alliance) közgyűlése 2022. május 13-án, Las Palmasban Szilágyi Zsoltot, Az Erdélyi Magyar Néppárt külügyi és nemzetpolitikai kabinetjének a vezetőjét az elnökség tagjává választotta. A Székely Nemzeti Tanács és általában az erdélyi magyar autonómiatörekvés szempontjából ez egy fontos esemény. A pártszövetség frakciójával az együttműködés 2007-ben kezdődött, attól a pillanattól, amikor Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az Európa Parlamenti választások után a frakció tagja lett.

 • A székely himnusz százéves évfordulójára

  A székely himnusz százéves évfordulójáraA Székely Nemzeti Tanács már megalakulásának pillanatában nagy jelentőséget tulajdonított a székelység jelképeinek, nemzeti jellegzetességeinek, úgy tekintve, hogy a célként megfogalmazott területi autonómia részének kell tekinteni a székely terület himnuszát, zászlaját, címerét, saját nyelvét, kultúráját, hivatalos ünnepeit és határait. A történelmi hagyományokra építve alkotta meg Székelyföld címerét és zászlaját és kezdeményezte, hogy a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés nyilvánítsa a székely himnuszt Székelyföld himnuszává.

 • Ha jó a munkánk és az adónk Romániának, legyen jó a himnuszunk is!

  Ha jó a munkánk és az adónk Romániának, legyen jó a himnuszunk is!Különös módon emlékezik meg a román politikai osztály és a román sajtó a székely himnusz centenáriumáról. Ha futólag áttekintjük a román sajtót, vezető román politikusok nyilatkozatait, amellyel reagáltak a román jégkorong-válogatott ljubljanai székely himnuszéneklésére, megállapíthatjuk: eme emlékezés nélkülözi a tiszteletet, amely egy nép, egy közösség himnuszát megilletné.

 • Székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön

  Székely szabadság napja Sepsiszentgyörgyön – 2022A Székely Nemzeti Tanács és a Sepsireform Egyesület március 10-én, csütörtökön a Székely Szabadság Napján Sepsiszentgyörgyön a turulmadár obeliszknél 11 órától tartja megemlékező rendezvényét. Beszédet mond Erika Casajoana, a katalán kormány tagja, Izsák Balázs SZNT-elnök, s elhangzik Szili Katalin, a Miniszterelnöki Hivatal megbízottjának üzenete.

Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.