Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Székely Nemzeti Tanács

 • Ellenőrizték és büntették a Székelyföld határának kivilágítását szervezőket

  PLAKAT SZNT22015. október 29. / Közlemény

  Tegnap az Adó- és Pénzügyi Hivatal Csalás Elleni Főosztályának (ANAF) szebeni ellenőrei célzott vizsgálatot tartottak a Székelyföld határának kivilágítását szervező, Izsák Balázs által képviselt Siculitas és a Gazda Zoltán által képviselt Sepsireform Egyesületnél. Ez a két jogi személy fordult korábban a közel 60 határ menti önkormányzathoz, illetve a megyei csendőrségekhez és rendőrségekhez, hogy a törvényes előírásoknak megfelelően bejelentse a rendezvényt.

 • Őrtüzek hirdették Székelyföld határát!

  VAR 5263 ortuzek kokos vargyasi2015. október 27. / Közlemény - Székely Nemzeti Tanács

  Október 24-én Székelyföld peremtelepülésein őrtüzek és felfele irányított fénykévék hirdették: hol húzódik Székelyföld természetes, történelmileg kialakult regionális határa. A kellemetlen időjárás ellenére összesen 68 településen, előzetes becslések szerint pár tízezren vettek részt Székelyföld határainak kivilágításán. Leginkább helyiek gyűltek össze, de Székelyföld belső településeiről, sőt távolabbról is érkeztek vendégek, volt olyan kis település, ahol a lakosság fele vonult ki a legközelebbi határdülőbe. Az őrtüzek mellett a gyülekezési pontoktól távolabb eső határszakaszokon mintegy száz kivilágítási ponton reflektorok jelezték: hol van Székelyföld határa.

 • A székely nép megvédi határát!

  PLAKAT SZNT22015. október 24.

  A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló méretű és jelentőségű rendezvényre készülünk október 24-én, szombaton 17.30 órától: Székelyföld határának kivilágítására. A székely közösségi megnyilvánulás sikere attól függ, hogy mennyien leszünk jelen, milyen erőt tudunk felmutatni a román hatóságok és a nagyvilág előtt, jogos követeléseink érvényesítésére.

 • Székelyföld határának megvilágítása – Autóbuszok Sepsiszentgyörgyről

  PLAKAT SZNT22015. október 24.

  A sepsiszentgyörgyi Helyi Szállítási Vállalat október 24-én 16.45 órakor autóbuszokat indít Székelyföld határának megvilágítására. A Lábas Ház elől Rétyre a központba, ahonnan a fúvószenekar kíséretével vonulnak a központi rendezvény helyszínére, Uzon községbe Bikfalva határán a Zákány aljába, Kökösbe a Gábor Áron emlékmű mögötti gyülekezési pontba. Továbbá a sepsiszentgyörgyi Erzsébet-parki megállóból Aldobolyba, a Hágóra, vagyis a sepsiillyefalvi gyűlekezési pontba indul autóbusz. Visszaindulás mindenhonnan 20.30 órakor. A jegyek egységes ára 4-4 lej menet-jövet.

 • Fotóriport: A Székely Szabadság Napja Sepsiszentgyörgyön

  szekely szabadsag

  Sepsiszentgyörgy, 2015. március 10.

 • Gábor Áron-díj a Székelyföldi Stúdiónak

  sznt2015. március 3. / Közlemény

  A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága Gábor Áron-díjat adományoz a székelyudvarhelyi Székelyföldi Stúdiónak. Az önállóan működő, a magyar közszolgálati televíziókban önálló műsorral, illetve tudósításokkal, riportokkal és beszélgetésekkel folyamatosan jelen lévő médiacsapat „... Székelyföld jelenének és múltjának kifogástalan szakmaisággal éveken keresztül végzett népszerűsítéséért, a székelyek autonómiaküzdelmének hiteles megismertetéséért, a székely önismeret elmélyítéséért, és a székely közösségi tudat megerősítéséért” részesül az elismerésbe.

 • A Székely Nemzeti Tanács részt vett az ENSZ Emberjogi Tanácsa által Genfben szervezett fórumon

  sznt genf2014. november 25-26-án a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége - Izsák Balázs, SZNT-elnök, Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke és Dabis Attila, az SZNT külügyi megbízottja - részt vett Genfben az ENSZ Emberjogi Tanácsa által szervezett kisebbségi kérdésekkel foglalkozó fórumon. A hetedik alkalommal megtartott fórum célja megvitatni azt a dokumentum-tervezetet, amely a kisebbségek elleni erőszak témakörében megalapozza és kiegészíti Izsák Rita, az ENSZ Emberjogi Tanácsának független kisebbségi jelentéstevője által előterjesztett jelentéstervezetet.

 • A Székely Nemzeti Tanács közleménye: Az államelnök Klaus Johannis köszöntése

  szntA Székely Nemzeti Tanács a változást üdvözli a romániai elnökválasztás második fordulója, Klaus Johannis úr győzelme után. Emlékezve a vallásszabadságot Európában először kihirdető erdélyi országgyűlés erkölcsi örökségére, a különböző kultúrák több évszázados együttélésének erdélyi hagyományára, most joggal reménykedhetünk abban, ezek az értékek egész Romániára kiterjednek és eljöhet a perc, amikor Románia minden polgára megéli a tényleges szabadságot és jogegyenlőséget, és mindannyian egy szabad, békés és gazdag országban élhetünk. Esély van arra, hogy az erdélyi magyarok, a székelyek végre otthon érezzék magukat a szülőföldjükön. Esély van arra, hogy javuljon a román-magyar viszony. A Székelyek Nagy Menetelésének kiáltványában fogalmaztuk meg:
  „Nekünk, székelyeknek alapvető érdekünk, hogy Magyarország és Románia között jó legyen a viszony a békés, építő együttműködés és az Európai Unió tagállamainak közös alkotmányos örökségének jegyében.”  

 • Székely Nemzeti Tanács - Jegyzőkönyv kommentárokkal

  szntA Székely Nemzeti Tanács elnöke szeptember 30-án kiadott közleményében - A székelyek autonómiatörekvésének továbbra is szüksége van Magyarország támogatására - bírálta az RMDSZ elnökének kijelentéseit, amelyeket Bukarestben, román értelmiségiekkel, az RMDSZ autonómiastatútumáról folytatott beszélgetés során tett. Az RMDSZ erre közleménnyel válaszolt, amelyben védelmébe vette a Kelemen Hunor által mondottakat, azt állítva, hogy a Székely Nemzeti Tanács elnöke újságcikkek alapján fogalmazta meg a véleményét, ezért a nyilatkozata valótlanságokat tartalmaz.

 • A székelyek autonómiatörekvésének továbbra is szüksége van Magyarország támogatására

  szntSajnálattal kell megállapítanunk, hogy az RMDSZ által meghirdetett „közvita” Székelyföld autonómiájáról eleve rossz irányba indult.  Román értelmiségieknek a magyar kormányt és Magyarországot bíráló kérdéseire válaszolva Kelemen Hunor azt állította, hogy az RMDSZ ellenében Budapestről hoztak létre két pártot, majd azt, hogy sokszor felrótták neki a magyar kormányok, hogy az RMDSZ nem fogad el Budapestről „gyámságot”. Ez a megközelítés rossz, megtévesztő, valótlanságokat tartalmaz, és ellentétes a romániai magyarság, ezen belül a székelyek érdekeivel és gondolkodásával. 

 • Autonómia közösen, Székelyföld militarizálása nélkül

  szntÁtolvasva az RMDSZ autonómiastatútumát és figyelve a visszhangját pozitívumként lehet kiemelni, hogy a román közvéleményhez az az üzenet jutott el, hogy Székelyföld területi autonómiáját a magyarság minden politikai szervezete igényli, beleértve a parlamenti képviselettel is rendelkező Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. Dicséretes az igyekezet is, amely arra irányul, hogy megnyerje az autonómia ügyének a román közvéleményt. Ezt megelőzően viszont magának az érintett közösségnek kell egységesen fellépnie azért a jövőképért, amelyet többségi honfitársainkkal el akarunk fogadtatni. Ez az első és legfontosabb lépés. Örömmel  lehet nyugtázni, hogy ennek fontosságát az anyaország felelős politikusai is felismerték, és ennek megfelelő Semjén Zsolt minisztelnök-helyettes üzenete, aki az autonómiatörekvések egységének megőrzésére biztatta az erdélyi magyar politikai szereplőket, kiemelve a Székely Nemzeti Tanács  és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács integráló szerepét.

 • Székelyföld nem három megyéből, hanem nyolc székből áll!

  szntA Székely Nemzeti Tanács 2004-ben elfogadott autonómia-statútumának függeléke Székelyföld önkormányzatainak felsorolásával kijelölte Székelyföld határait. Ez a körülbelül 13.500 km2 nagyságú terület, nem azonos Kovászna, Maros és Hargita megyével, és a Székely Nemzeti Tanács következetesen küzd ennek tudatosításáért. 

 • Európa Tanácsi lépések a székelyföldi önkormányzati határozatok ügyében

  szntMakfalva önkormányzatát arról tájékoztatta a Maros megyei prefektus, hogy megtámadta a közigazgatási bíróságon a Székelyföld autonómiáját támogató határozatot. Ezzel egy időben a makfalvi önkormányzat levelet kapott Strasbourgból, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának főtitkárságától, amelyben közlik Márton Zoltán polgármesterrel, hogy a Kongresszus Helyi Önkormányzatok Kamarájának Bürőja megvizsgálta a dokumentumot, és úgy döntött, hogy megküldi Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes úrnak, hogy megadják a lehetőséget álláspontja kifejtésére.

 • Megtört a jég Háromszéken is - A Székely Nemzeti Tanács közleménye

  szntUzon község önkormányzata - Háromszéken elsőként - elfogadta azt a határozatot, amelyben kifejezésre juttatják igényüket, hogy a többi 152 székelyföldi önkormányzattal közösen egyetlen, önálló közigazgatási régióba akarnak tartozni, amely a Székelyföld nevet viselje, és amelynek különleges jogállását egy sarkalatos törvény szabályozza és ahol a magyar nyelv is hivatalos nyelv. Kiemelt jelentőségű, hogy a határozat ezúttal is egyhangú szavazással született meg, pártállástól függetlenül az összes helyi képviselő megszavazta azt. Bízunk benne, hogy a Székely Nemzeti Tanács felkérésének egyre több önkormányzat tesz eleget, a törvény adta autoritásukkal felmutatva azt a lakossági igényt, amelynek népszavazás által megerősítését a hatóságok antidemokratikus módon megakadályozták.

 • Nagypénteki felhívás a székely önkormányzatokhoz és a székely emberekhez a székely zászló védelmében

  szntRománia parlamentje zászlótörvényt készül megalkotni, amelynek egyetlen világos célja a székely zászló szabad használatának korlátozása. A mondvacsinált ok, hogy a községek, városok saját lobogót fogadhassanak el. Tekintettel arra, hogy ez a lehetőség jelenleg is adott, az indok hamis. A törvény lényege, hogy megtiltja, hogy egy önkormányzat homlokzatára az állami zászló, az unió zászlaja és a központilag jóváhagyott helyi zászlón kívül mást ki lehessen tűzni. Az elmúlt évek során a prefektusok támadásai a székely zászló ellen azért voltak eredménytelenek, mert nem volt tiltó törvény, amely ezeket a támadásokat eredményessé tették volna. A román hatóságok ezen akarnak változtatni. Ezek figyelembevételével fordulunk a székely önkormányzatokhoz és minden székely emberhez:

 • Törvényellenes büntetést szabott ki a csendőrség a Székely Szabadság Napjának szervezőire

  szntA Maros megyei csendőrség a Székely Szabadság Napjának szervezőjére az Izsák Balázs által képviselt Siculitas Egyesületre törvényellenesen szabott ki 12.000 lej értékű büntetést. Az ajánlott levélben kézbesített jegyzőkönyv megállapítja, hogy „a rendezvény szervezőjeként arra bíztatta a résztvevőket, hogy menjenek prefektúra elé, amelyre nem volt engedélye, nem tartva tiszteletben a kijelölt helyszín határát, vonulás közben pedig nem tette meg a törvényes intézkedéseket, amikor a tüntetők zavarkeltő cselekedeteket követtek el és megpróbálták az úttestet elfoglalni." Ezért a csendőrség a szervezőt a 60/1991 számú törvény 26 cikkének a., b.,c., pontjai alapján 8000, 3000, és 1000 lejre bírságolja.

 • Székely szabadság napja - A szónokok szerint a jogok nem képezhetik alku tárgyát

  szekely szabadsag napja 08Marosvásárhely, 2014. március 10., hétfő (MTI)

  Marosvásárhelyen a szervezők becslése szerint több mint tízezren emlékeztek a Székely szabadság napján a 160 éve kivégzett székely vértanúkra, Török Jánosra, Gálfi Mihályra és Horváth Károlyra, és követelték a Székelyföld területi autonómiáját. A rendezvény szónokai szerint a székelység nemzeti és emberi jogai nem képezhetik alku tárgyát.

 • Teljes lesz a Székely Szabadság Napja

  szorolap sznt2014. március 8.

  A Székely Szabadság Napja a vértanúkra való emlékezés mellett a szolidaritás, az összetartozás, az autonómia melletti kiállás ünnepe is. Egyben tiltakozunk az ellen, ami ezt a törekvést ellehetetleníti. Ezért tervezzük úgy, hogy a résztvevők - akárcsak a korábbi években - a Székely Vértanúk emlékművénél tartott nagygyűlés után Marosvásárhely főterére vonulnak, hogy elkísérjék azt a küldöttséget, amely az elfogadott dokumentumot átadja a címzett képviselőjének.

 • Másfél száz székely önkormányzat nyilvánítsa ki akaratát!

  sznt- Nyílt levél a székely önkormányzatokhoz -

  Az elmúlt években Székelyföld közössége többször kifejezte akaratát, hogy legfontosabb nemzetpolitikai törekvését a demokrácia legmagasabb szintű intézményének gyakorlásával, népszavazással erősítse meg. A Székely Nemzeti Tanács több alkalommal szorgalmazta, írjanak ki helyi népszavazást Székelyföld autonómiájáról. Ennek jegyében megszervezte és lebonyolította azt a népszavazást, amely során 210.000 székelyföldi polgár (a válaszadók 99%-a) mondott igent az autonómiára. Legutóbb Hargita és Kovászna megye önkormányzati testülete fogadott el egy népszavazásra vonatkozó határozatot, ám a kormánybiztosok megakadályozták a döntések végrehajtását. Mindez annak ellenére, hogy a népszavazás intézményének alkalmazását minden, Románia által is elfogadott nemzetközi egyezmény szorgalmazza, sőt, kötelezővé teszi.

 • Legyünk legalább százezren Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság Napján!

  szntAz elmúlt évben, a Székely Szabadság Napján több mint harmincezren emlékeztünk meg a székely vértanúk áldozatáról, akik a nemzeti önrendelkezésért adták életüket. 1854. március 10-én a marosvásárhelyi Postaréten végezték ki Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik a Makk-féle összeesküvés részeseiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak.

 • Alá lehet írni a Székelyek Nagy Menetelésének Kiáltványát

  szntEgy hónap telt el a Székelyek Nagy Menetelése óta. Közel egy hónapja ígérte meg Románia miniszterelnöke, Victor Ponta, hogy az alkotmány és az Európai Unió jogrendjének szellemében fog választ adni a székelyek igényeire. Pontosan ezt várják a tüntetés résztvevői, de mindazok a százezrek is, akik a televízión keresztül követték az eseményeket. A rendezvény kiáltványát elküldtük Románia kormányának, hogy a válaszadást megkönnyítsük.

 • Székelyföld autonómiájának sérthetetlen alapelveiről

  szntTudomásul vettük és üdvözöljük az RMDSZ bejelentett szándékát, hogy saját törvénytervezetet készít Székelyföld autonómiájára vonatkozóan. Üdvözlendő és örvendetes, hogy a szövetség érdemben akar foglalkozni a kérdéssel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott törvénytervezet a működő európai autonómiák mintájára készült, de figyelembe vette a székely hagyományokat, a székelység igényeit és a Romániában hatályos jogszabályokat, beleértve Románia alkotmányát is. Mögötte tudhatjuk az érintett közösség alkotó hozzájárulását, és népszavazáson kifejezett akaratát is.

 • A Székelyek Nagy Menetelése - 2013. október 27.

  A Székelyek Nagy Menetelése - 2013. október 27.

  Autonómiát Székelyföldnek, párbeszédet és társadalmi békét!

  Ma, 2013. október 27.-én, a Bereck és Kökös között összegyűlt székelyek, a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok támogatásával, ismerve a nagyvilág magyar közösségeinek támogató megnyilvánulásait, megerősítik a gyegyóditrói Székely Nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényüket:

 • A Székelyek Nagy Menetelésével kapcsolatos, legfontosabb tudnivalók

  sznt plakat menetelesA Székelyek Nagy Menetelésével kapcsolatos, leggyakrabban feltett kérdésekre próbálunk válaszolni.

  1. Kinek, hová kell utazni?

  A szervezők ajánlásokat fogalmaztak meg a résztvevők számára:
  Bereck: Marosszékről Nyárád-mente, Kézdiszék
  Lemhény: Udvarhelyszék, Kézdiszék
  Nyujtód: Udvarhelyszék, Kézdiszék
  Sárfalva: Udvarhelyszék, Kézdiszék
  Kézdivásárhely: Marosszék, Kézdiszék, Orbaiszék
  Ikafalva, útelágazás: Marosszék, Kézdiszék
  Csernáton: Marosszék, Kézdiszék
  Dálnok: Sepsiszék, Orbaiszék
  Maksa: Sepsiszék, Orbaiszék
  Eresztevény: Bardóc-Miklósvárszék, Sepsiszék
  Rétyi keresztút: Orbaiszék, Sepsiszék
  Szentivánlaborfalva: Gyergyószék, Sepsiszék
  Uzon: Csíkszék, Sepsiszék
  Kökös: Csíkszék, Sepsiszék, Brassó és környéke

  Az ettől eltérő ajánlások nem a szervezőktől származnak!

 • Legkevesebb 3000 táskarádióra lesz szükség a Székelyek Nagy Menetelésén!

  sznt2013. október 18.

  A rendezvény teljes műsorát, az ünnepi beszédeket, szavalatokat, a híreket a menetoszlop különböző részeiről, a helyi kereskedelmi rádiók jóvoltából rádión hallgathatják a résztvevők. A rádiók teszik lehetővé, hogy egyazon időben, ugyanazt énekeljük, ugyanazokat jelszavakat kiáltsuk közösen az 54 kilométernyi távon. A nálunk levő rádiókészülékek teszik lehetővé, hogy a rendezvény üzenetei eljussanak a résztvevőkhöz, a menetoszlop kialakítása után, a rendezvény végén együtt énekeljük himnuszainkat, illetve azt megelőzően együtt hallgassuk meg a tüntetés kiáltványát, amely minden résztvevő nevében foglalja össze a követeléseinket.

 • Felhívás a Nagy Menetelésre az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért

  sznt2013. augusztus 9. - Közlemény

  Látva Románia kormányának a székelyekkel szemben ellenséges, az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait sértő közigazgatási tervét, amelynek egyetlen célja a székely nép maradék döntéshozó intézményeinek, a székelyföldi megyéknek az elsorvasztása és felszámolása, a Székely Nemzeti Tanács tiltakozó felvonulásra hívja a székelyeket október 27.-ére, Háromszékre. Alakítsuk ki minden idők leghosszabb tiltakozó menetoszlopát Bereck és Kökös, Gábor Áron szülőfaluja és hősi halálának helyszíne között. Gyülekezzünk Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, a rétyi útkereszteződés, Eresztevény, Maksa, Dálnok, Csernáton, Kézdivásárhely, Nyújtód, Lemhény, Bereck kijelölt helyszínein, hogy ökumenikus istentisztelet után, déli 12 órakor a huszonkét menetoszlop megindulhasson a szomszédos település felé. Egy órán belül, tizenhárom órakor össze fog állni az a 45 kilométer hosszú menetoszlop, amely székely zászlók ezreivel és tiltakozó feliratokkal üzeni a bukaresti kormánynak: a székelyek szembeszegülnek erőszakos asszimilációs tervével.

 • Székelymenetelést hirdetett meg október 27-re a Székely Nemzeti Tanács

  sznt2013. augusztus 8., csütörtök (MTI) -
  A székelyek "nagy menetelését" hirdette meg az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért október 27-ére a Székely Nemzeti Tanács (SZNT).

  Izsák Balázs, az SZNT elnöke egy csütörtök esti sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, a terv szerint október 27-én, vasárnap a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán 11 településről és egy útkereszteződéstől indulnak el menetoszlopok a szomszédos települések felé.

 • Székelyföld autonómiájáért tüntettek Sepsiszentgyörgyön

  szekelyfoldert tuntetes2013. július 20.

   

   

 • A Székelyföldi régióért tüntetnek Sepsiszentgyörgyön

  regio tuntetes

 • SzNT: Székelyföldön legyen hivatalos nyelv a magyar!

  szntA Székely Nemzeti Tanács a 2009. március 12-én tartott Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlést megelőzően kezdeményezte a magyar nyelv hivatalossá nyilvánítását Székelyföldön. A javaslat értelmében ez azt jelenti, hogy a magyar nyelv jogállása azonossá válna az állam nyelvével, és Székelyföld minden polgárának joga lenne szabadon, azonos feltételek mellett használni szóban és írásban mindkét nyelvet.

  Négy év után, úgy tűnik az RMDSZ is zászlajára tűzi ezt a célt. Az erre vonatkozó kongresszusi dokumentum ugyanis kimondja: „Javasoljuk, hogy a román hivatalos nyelv mellett a nemzeti kisebbségek nyelvét is hivatalos nyelvként lehessen használni egyes régiókban."

Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.