Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Szentgyörgy népességi szerkezete 1870 és 1910 között

A népesség struktúráját az 1870-es és az 1910-es népszámlálások adatai alapján ismertetjük. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az adatokat táblázatba helyezzük.

 

 

 

 

A nemek szerinti megoszlás a következő:

év férfi % % összeg
1870 2229 51,03 2137 48,95 4366
1910 4295 49,56 4370 50,43 8653

 


A családi állapot szerinti megoszlás:

év nőtlen,
hajadon
% házas % özv. % törv.
elvált
%
1870 2448 56,06 1648 37,74 250 5,72 20 0.45
1910 5044 58,21 3024 34,8 567 6,54 30 0.34


Négy évtized alatt a lakosság száma 49,62 százalékkal növekedett, szám szerint 4299 személlyel. A nemek számaránya: 1870-ben a férfiak száma 2,08 százalékkal haladta meg a nőkét, 1910-ben azonban 1,47 százalékkal csökkent, így a nők száma 0,87 százalékkal túlszárnyalta őket. Négy évtized alatt a nőtlenek és hajadonok száma 2,03 százalékkal, az özvegyeké 0,82 százalékkal növekedett, a házasoké 2,85 százalékkal, a törvényesen elváltak száma pedig 0,11 százalékkal csökkent.

Az áttekinthetőség, az egyszerűsítés céljából a (jelenlevő) népességet négy életkori csoportba -- gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor -- soroljuk:

0-14 % 15-19 év % 20-60 év % 61év felett %
1327 31,08 545 10,24 2237 31,23 567 5,88
2745 31,67 1178 13,59 6064 46,9 678 7,82

 

 regi sepsi8 03  regi sepsi8 03  regi sepsi8 03


Az életkorcsoportok tükrözik a korosztályok súlyát, arányát. 40 év alatt a gyermekek számaránya elenyészően keveset változott, mindössze 0,59 százalékot, az ifjaké 3,35 százalékkal, az idősöké 1,94 százalékkal emelkedett, a középkorúaké viszont 4,33 százalékkal csökkent. Az öregek száma rendkívül alacsony, bár fokozatosan növekvő tendencia észlelhető. Az életkorcsoportok azonban nem azonosak az eltartottak és eltartók kategóriáival. 1870-ben a foglalkozásnélküliek (az eltartottak) száma 1971, a lakosság 45,15 százaléka. Ebből a 14 éven felüli eltartott népesség 18,6 százalékot képvisel, míg a gyerekek aránya 26,55 százalék. Tehát a statisztikában 4,53 százalék gyermek a foglalkozással bírók közé van sorolva, a valóságban azonban ez nem lehet több, mint 1,28 százalék (nyilván a gyerekmunkaerő százalékaránya magasabb, mivel a tanulók kategóriája nemcsak a 14 éven aluliakat foglalja magában); 3,25 százalék gyermek azért van a foglalkozással bírók közt, mert a népszámlálás a tanulókat is ebbe a kategóriába helyezte, holott ezek is az eltartottak közé tartoznak. Az eltartott 14 éven felüli népesség döntő többsége nő: 812 személyből 641 nő, mindössze 171 férfi.

A vallásfelekezetek bemutatásánál szintén egyszerűsítettünk. A kis lélekszámú felekezeteket (görögkeleti, izraelita, unitárius, ágostai evangélikus, görög katolikus) egy összegben ismertetjük.

év református
%
rom.kat.
%
egyéb
%
1870 2669 61,11 869 19,9 828 18,9
1910 4953 57,16 2247 25,93 1465 16,9


Négy évtized alatt a katolikusok számaránya 6,03 %-al emelkedett, a reformátusoké 3,95 %-al, a kisebb felekezeteké pedig 2,09 %-al csökkent.

Anyanyelvűség alapján a három legnépesebb nemzetiséget külön-külön, míg a nagyon kis lélekszámú csoportokat összevonva ismertetjük:

év lakos
száma
magyar % német %
1881 5268 4986 91,64 74 1,4
1910 8665 8361 96,49 158 1,82


év lakos
száma
román % egyéb %
1881 5268 31 0,58 177  
1910 8665 108 1,24 38  

A lakosság anyanyelv szerinti bemutatásánál az 1881-es és az 1910-es népszámlálás adatait vettük alapul. Az első esetben csak a polgári lakosság, a második esetben a város területén tartózkodó 111 főt kitevő katonai népesség is szerepel. A harminc év alatti változás: növekedett a három fő csoportba tartozók számaránya és nagymértékben csökkent az összevont csoportba tartozó, különböző nyelvet beszélőké.

Az 1870-1900. évi népszámlálások adatai alapján Sepsiszentgyörgy a székelyföldi városok közt -- a lakosság száma alapján -- a közepes nagyságú városok közé tartozik. A délkelet-erdélyi viszonyok közt a múlt század hetvenes éveiben a 4-5, a század első évtizedében a 7-9 ezres lélekszámú települések biztosították a városi szerepkör betöltésének keretét. 


***

Megjelent a Tanulmányok Székelyföld történetéből (város, népesség, iskola) című kötetben -- kiadta Scribae Kádár, Sepsiszentgyörgy, 1996 - (C) Kádár Gyula / Digitalizálta: Willmann Walter

 

0
0
0
s2smodern
Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.