Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Székely Szabadság Napja – Marosvásárhely, 2023. március 10.Pap Melinda, az MTI tudósítója jelenti: Marosvásárhely, 2023. március 10., péntek (MTI) - Európa kizárólag akkor fogja tudni megteremteni a hosszú távú stabilitást, ha a nemzeti kisebbségek számára biztosítja a teljes körű jogokat, a béke záloga pedig a hosszú távú stabilitás megteremtése - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó pénteken, a székely szabadság napján Marosvásárhelyen.

Hangsúlyozta, hogy az autonómiának van gyakorlata Európában, de „Európa erről hallgat”: sokan mondják, hogy ma nem kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert van fontosabb, a háború. „Ez valóban fontos kérdés, de nem a háború, hanem inkább a béke, a béke megteremtése” a fontos - mondta Szili Katalin.

Hozzáfűzte, hogy Budapest a háború közepette sem feledkezik meg a határain túl élő nemzeti közösségeinek sorsáról, hiszen az új alaptörvény kimondja: Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő közösségeiért. "Felelősséget viselni napi odafigyelést jelent" - hangsúlyozta a miniszterelnöki főtanácsadó.

A magyar kormánynak fontos, hogy az erdélyi magyarok román állampolgárként kívánják megőrizni nemzeti hovatartozásukat, és támogatja ezt a törekvést. "Európa 16 országában van autonóm közösség, mely maga dönt a sorsáról, tehát ez nem példa nélkül való" - mondta Szili Katalin, aki szerint ezek a térségek fejlettebbek. Székelyföld autonómiája tehát nem csak a magyarok érdeke, a többségi társadalom érdeke is - jelentette ki.

A székely szabadság napja alkalmából Marosvásárhelyen pénteken demonstrációt is tartottak, amelynek több száz résztvevője Székelyföld területi autonómiáját követelte, de tiltakozott a magyar nyelvű oktatási intézmények ellen irányuló sorozatos támadások, a székelyföldi helyhatóságok meghurcolása, az anyanyelvhasználat és a nemzeti jelképek használatának korlátozása ellen is.

A nagygyűlés kiáltványát a demonstrációt meghirdető Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Izsák Balázs olvasta fel az 1854-ben kivégzett székely vértanúk emlékműve körül összesereglett tömeg előtt.

A román kormánynak és parlamentnek címzett petícióban a tüntetők aláhúzták, hogy Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét, állami szuverenitását.

„Kérjük, hogy a román kormány és parlament tartsa tiszteletben vállalt nemzetközi kötelezettségeit és a székelyföldi közösség akaratát, és Románia schengeni csatlakozása előtt fogadja el az ezekkel összefüggő jogszabályokat” - áll a petícióban. Azt is kérik, hogy a bukaresti kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a székely nép legitim képviselőivel, az SZNT-vel és a székely önkormányzatokkal. A résztvevők közfelkiáltással fogadták el a kiáltványt.

A marosvásárhelyi megmozdulás a székely vértanúk hősiességét és elkötelezettségét idéző megemlékezéssel és szónoklatokkal kezdődött.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a Postarétre érkezők nem gyászolni jöttek, hanem a honért és a szabadságért életüket áldozó hősök "örök dicsőségét" hirdetni.

Ők „vesztes, mi több, vert helyzetben sem adták fel a harcot, az ügyet, amelyben hittek”. Manapság a jogokért és szabadságért vívott küzdelem nem jár életveszéllyel, de a ma embere még a minimális kockázat vállalásától is visszariad - mutatott rá a volt európai parlamenti képviselő.

„A rendszerváltozás kezdete óta eltelt három évtizedre visszatekintve, keserű lélekkel kell megállapítanunk, hogy erdélyi magyarságunk az önfeladás útjára tévedt" - jelentette ki Tőkés László. Úgy vélte, az ünnepelt példaképektől "messzire szakadt a kiüresedett mindennapi valóság”.

Emlékeztetett arra, hogy harminc éve a magyar választott képviselők és szenátorok a kolozsvári Szent Mihály-templomban felesküdtek az autonómiára, majd rá tíz évre a Királyhágómelléki Református Egyházkerület rendkívüli bővített szatmárnémeti közgyűlése új fejezetet nyitott az erdélyi autonómia ügyében. Mindkét esemény üzenete az volt: „Nem adjuk fel!” -húzta alá.

„A Székely Szabadság Napjának időszerű és örök érvényű üzenete ugyanez: nem adjuk fel!” - jelentette ki Tőkés László, aki szerint tovább kell vinni a történelmi régiókról szóló európai polgári kezdeményezés és a romániai kisebbségi törvény ügyét.

A demonstráción az Együtt Katalóniáért Párt képviselőjeként Erika Casajoana i Daunert és a Baszk Nemzeti Párt képviselőjeként Luke Uribe-Etxebarria is felszólalt, és az ottani autonómiákkal kapcsolatos tapasztalataikat ismertették.

A Szilézia Kulturális Autonómiájáért Kezdeményező Egyesület elnökeként Robert Starosta a felső-sziléziai önrendelkezési törekvésekről beszélt. Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) elnöke a tavalyi romániai népszámlálás drámai eredményeire hívta fel a figyelmet. A demonstráción Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárnak az ünneplőkhöz írt levelét is felolvasták.

A megemlékezés után az emlékművénél összesereglett tömeg az előző évek gyakorlatától eltérően a járdán vonult a város főterére a csendőrök kíséretében, ahol átadták a petíció román szövegét a kormány képviselőjének.

Utána a Kultúrpalotába vonultak. Az ott rendezett ünnepségen átadták az SZNT Gábor Áron-díját, melyet Szili Katalin és Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár vett át.

Szili Katalin a laudáció szerint annak elismeréseként részesült az elismerésben, hogy évek óta következetesen kiáll az autonómiatörekvések mellett, és a politikai nyilatkozatok mellett személyes jelenlétével is az autonómiáért küzdő szervezetek segítségére van. Bakk Miklós politológus, egyetemi tanár azért részesült az elismerésben, mivel tanácsaival, javaslataival húsz éve segíti az SZNT munkáját, de társadalomelméleti munkássága, tanulmányai, egyetemi oktatói hivatása miatt is megérdemli az elismerést.

kpme \ kvb \ kvs \ kkzo \ bzt – MTI | 2023. március 10., péntek

A sepsiszentgyorgy.info fotóriportja a marosvásárhelyi megemlékezésről

 

 

 Petíció a Székely Szabadság Napján

Románia Kormányának és Parlamentjének

Tájékoztatásképpen: Klaus Iohannis államfőnek

Ma, 2023. március 10-én, Marosvásárhelyen összegyűlt székelyek és a velünk szolidaritást vállalók itthon és szerte a világban, tántoríthatatlanul, a jog és a demokrácia útját járva, egyhangúlag és ismételten nyilvánítjuk ki akaratunkat: követeljük Székelyföld területi autonómiáját! A Székely Szabadság Napja az emlékezés, de ismételten a jogkövetelés napja is.

Változatlanul kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi egységét és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román és más nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát! Székelyföld autonómiája – hasonlóan az európai gyakorlathoz – azt jelenti, hogy a szülőföldjén többségi székely-magyar közösség joga és tényleges képessége saját felelősségére és az egész régió érdekében átvenni a közérdekű problémák jelentős részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelően, Székelyföld területén élő minden nemzeti közösség érdekében. Ez Románia érdekeit is szolgálja. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedő demokratikusan választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, ennek megfelelő közjogi státussal és jogosítványokkal rendelkezik.


Románia, amikor csatlakozott az Európa Tanácshoz egyoldalú kötelezettséget vállalt a Tanács 1201/1993 számú ajánlásának teljesítésére, amely ezáltal kötelező érvényűvé vált. A dokumentum 11. cikkében kimondja:

  • „Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek.”
  • Mi mindannyian elkötelezett hívei vagyunk a békének és a biztonságnak. Abban a szellemben, ahogy azt az Európa Tanács több határozata és ajánlása megfogalmazta. Így az 1334/2003-as számú határozat a területi autonómia intézményrendszerét ajánlja a belső konfliktusok megelőzésére, illetve feloldására.
  • Az eltelt harminc év során Románia ezeket a kötelezettségvállalásokat nem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet hatóságai elutasították.

Mindezek szellemében:

  • Követeljük, hogy Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott jogszabálytervezet alapján!
  • Kérjük, hogy a román kormány és parlament tartsa tiszteletben vállalt nemzetközi kötelezettségeit és a székelyföldi közösség akaratát, és Románia schengeni csatlakozása előtt fogadja el az ezekkel összefüggő jogszabályokat.
  • Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet Székelyföld státuszáról a székely nép legitim képviselőivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal!
  • Tiltakozunk a magyar nyelvű oktatási intézmények ellen irányuló sorozatos támadások, Székelyföld helyhatóságainak meghurcolása, az anyanyelvhasználat és a nemzeti jelképek használatának korlátozása ellen!

Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának!
Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!

Marosvásárhely, 2023. március 10.
Izsák Balázs
a 2023. március 10-i marosvásárhelyi tüntetés résztvevőinek nevében

sznt.org | Petíció a Székely Szabadság Napján

 

0
0
0
s2smodern
Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.