Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Ösznépi vakság – 2013. augusztus 3. / sepsiszentgyorgy.info

index.php?option=com_content&view=article&id=1291

Tusványos: Elkótyavetyéljük életterünket (Vita a Schweighofer-beruházásról) 2013. július 28. / 3szek.ro

Mintegy pontot tett a vita végére Vizauer Tibor Csaba ökológus, természetvédő szakember: az erdőgazdálkodó szakemberek, a fafeldolgozók, ha ránéznek egy erdőre, pénzeszsákot látnak, a környezetvédők az erdőben az erdőt látják. Európa nagy részén, éppen a nyaklótlan kitermelés miatt már eltűntek a szűz erdők, ültetvények vannak. Ma már Romániában is nagyon kevés a szűz erdő, itt, Székelyföldön éppen azért maradhatott meg, mert elődeink ésszel gazdálkodtak. Ezért lehet Románia ma a biodiverzitás szempontjából az egyik leggazdagabb terület. Ha ez a katasztrófa bekövetkezik, ugyanaz lesz nálunk is, mint Európa számos részén: állatfajok tűnnek el, megszűnik egyik leg­nagyobb kincsünk. Megbocsáthatatlan vétek, amit ez a vállalkozó ki akar termelni.

http://www.3szek.ro/load/cikk/62053/tusvanyos:_elkotyavetyeljuk_eletterunket_vita_a_schweighofer-beruhazasrol

* * *

Meg lehet-e akadályozni a Schweighofer-beruházást? - 2013. július 28. / szekelyhon.ro

Csonta László, a Zöld Székelyföld Egyesület elnöke arra mutatott rá, hogy a beruházás környezetvédelmi szempontjai kapcsán mellőztek minden szakmai megalapozottságot. Olybá tűnik, hogy előre borítékolható a végkimenet, holott a beruházó által megrendelt környezetvédelmi hatástanulmány lakossági konzultációja még javában tart. Molnár Judit úgy vélte, ha volna rá politikai akarat, akár egyik napról a másikra hozott kormányzati intézkedésekkel is orvosolható volna a probléma, akár olyan, a tarvágásokat egyszerűen megtiltó törvények elfogadása által – és erre már Benedek Erika mutatott rá –, amelyek miatt a Schweinghofer Ausztriából, Németországból tulajdonképpen távozni kényszerült.

http://www.szekelyhon.ro/tusvanyos/meg-lehet-e-akadalyzoni-a-schweinghofer-beruhazast

* * *

Székelyföld zöld aranya - 2013. július 8. / greendex.ro

Az osztrák társaság nem hátrál meg attól sem, hogy szükség esetén a feketepiacról vásárolja fel a fát. A hatóságok egyelőre egyetlen ilyen esetet vizsgáltak ki. 2007-ben a Holzindustrie üzemében 7000 köbméter jelöletlen, törvénytelenül kivágott fát találtak. Az osztrákok megvásárolják a fát és nem riadnak vissza attól sem, hogy a feketepiachoz forduljanak. A nyersanyagra mindenáron szükség van, törvényes és törvénytelen úton is. „Évi 800.000 köbméter fáért, az osztrák cégnek nagyon sok beszállítóval kell dolgoznia. Amit csak lehet, mindent felvásárolnak, tehát nyugodtan megkereshetőek akár egy teherautó fával, vagy vagonok százaival, mert a Holzindustrie nem utasítja el az árut. Gyakorlatilag képtelenség kívülről nyomon követni, hogy milyen forrásból szerzik be a szükséges nyersanyagmennyiséget." fűzte hozzá Kovács Zoltán Csongor. Egyelőre elég megengedő a törvényi szabályozása az ilyen üzemeknek: nem létezik mennyiségi korlátozás a felvásárolható és feldolgozható famennyiségre, még akkor sem, ha ez túllépi a megállapított törvényes fakitermelési kvótát. Alulszabályozás, törvényi hiányosság van, állítják a környezetvédők.

http://www.greendex.ro/index.shtml?apc=hif-n8503

* * *

Európa utolsó vadonjainak egyike veszhet el Kovásznában - 2013. április 28. / greenfo.hu

Réty egy kicsiny, alig másfélezer lelket számláló falu Erdélyben, Kovászna megyében. Közigazgatásilag úgynevezett „községközpont”, hozzá tartoznak Komolló, Bita, Egerpatak és Szacsva falvak, így együtt lépik át a 2000 főt. Sepsiszentgyörgy 12 kilométert, Kovászna 20 kilométert megtéve a 11-es főúton érhető el.

Orbán Balázs, a Székelyföld neves reformkori néprajzi kutatója így helyezi el a községet inkább a lelkünkben, mint a térképen: „Ott, hol Felvidék (Kézdi, Orbai) a Szépmezővel, Alvidéknek ezen gyönyörű rónájával összeütközik, hol Felvidéknek addig széles, nyílt tere egybeszűkül, s hol látszólag a Feketeügy az útját elzárt hegyeken erőszakosan tört magának utat, ezen, mondhatnók hegyszorulatban, a völgytorkolat közepén egy, a Feketeügy által körülfolyt kerek domb: a Dobolyka emelkedik.” A kerekdomb szomszédságában, a Feketeügy folyó bal partján található a „Rétyi Nyír” természetvédelmi terület. Észak felé a Bodoki havasok, délen a Bodzai havasok csúcsai törnek a magasba. E lenyűgöző látványt nyújtó vidéket megannyi különleges kulturális és természeti érték teszi oltalomra

http://www.greenfo.hu/hirek/2013/04/28/europa-utolso-vadonjainak-egyike-veszhet-el-kovasznaban

* * *

Erdély pusztításával lenne "környezettudatos" Ausztria - Székelyföld erdői végveszélyben - 2012. június 14. / greenr.blog.hu

Ugye az köztudott, hogy Ausztria a környezetvédelem felkent élharcosa, ahol az erdők és a hegyek ökológiai, gazdasági, turisztikai és minden más megfontolás okán, gyakorlatilag sérthetetlenek. Viszont osztrák cégeket az égvilágon semmi sem akadályoz meg abban, hogy országuk határain kívül essenek neki nagyipari méretekben, mondjuk Európa egyik utolsó igazi vadonjának. Jelesül, a Holzindustrie Schweighofer nevezetű cég kívánna gyakorlatilag tarvágást csinálni Kovászna (Erdély, Székelyföld) erdeiben. Ott, ahol egyébként medvék, farkasok, hiúzok, vaddisznók, szarvasok (meg ki tudja még mi minden) élnek, szerény évi(!) 800.000 köbméter fa kitermelése a cél.

http://greenr.blog.hu/2013/06/12/erdely_pusztitasaval_lenne_kornyezettudatos_ausztria_szekelyfold_erdoi_vegveszelyben

* * *

 

 

* * *

Ásatás a fafeldolgozó helyén (Rétyi beruházás) - 2013. június 27. / 3szek.ro

„A környezetvédelmi hivatal környezeti hatástanulmány elkészítésére kötelezte a rétyi határban fafeldolgozó gyárat építeni akaró osztrák Schweighoffer Holzindustries céget. A tanulmány még nem készült el, de a leendő gyár telephelyén máris látványos munka folyik. Billenőteknős teherautók, kotrógépek, talajgyaluk ássák, rakják, viszik a termőföldet a Bitához közeli határba. A most odahordott nagy mennyiségű föld jól látszik a Rétyi-tó melletti Tavirózsa fogadó elől is."

http://www.3szek.ro/load/cikk/61124/asatas_a_fafeldolgozo_helyen_retyi_beruhazas

* * *

Schweighofer a megatermesz - 2013. június 27. / grendex.ro

„Véletlen egybeesés lenne, hogy a cég romániai betelepülése egybeesik az ország legnagyobb fairtásaival? A Schweighofer favásárlásai évről évre, a feldolgozási kapacitásával együtt nőttek."

http://www.greendex.ro/index.shtml?apc=hif-n8491

* * *

A Környezetvédelmi Hivatal rábólint a Schweighofer beruházásra? - 2013. június 11. / Sláger Rádió

„Gheorghe Neagu (fotó) a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Hivatal igazgatója a Sláger Rádió megkeresésére leszögezte: törvényesen járnak el. „A civil szervezetek feladata, hogy petíciókat küldözgessenek, mi azt meg is fogjuk válaszolni, ám a törvények alapján járunk el. A Schweighofer létesített már öt gyárat az országban, éppen mi nem fogunk akadékoskodni."- mondta Gheorghe Neagu igazgató....”

http://www.slagerradio.ro/hirek/2467-hirjun10schweighofer

* * *

Schweighofer-beruházás: stratégiai környezeti vizsgálatot kérnek a zöldek - 2013. június 10. / transindex.ro

„A Zöld Erdély Egyesület kielemezte a Schweighofer területrendezési tervét, és beadványban kérte a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Hivatalt, hogy a hatályos törvények értelmében vesse azt Stratégiai Környezeti Vizsgálat alá – derül ki az egyesület közleményéből.”

http://itthon.transindex.ro/?hir=33160

* * *

Együttműködést ajánlanak (Rétyi fűrészüzem) - 2013. június 1. / Hármoszék

„Sem jogilag, sem a szabadpiac törvényei miatt nem tudják megakadályozni a rétyi beruházást, ezért arra törekednek, hogy szakmai és gazdasági együttműködést alakítsanak ki az osztrák céggel – így összegezhető a háromszéki faipari vállalatokat tömörítő szövetség, a KoFa és az osztrák cég megbízottjának csütörtöki találkozója, amelyről tegnap tartottak sajtótájékoztatót.”

http://www.3szek.ro/load/cikk/60339/egyuttmukodest_ajanlanak_retyi_fureszuzem

* * *

FORMALITÁSOK - Észrevételeket vár a környezetvédelmi ügynökség a Schweighofer-dokumentációhoz – 2013. május 30. / transindex.ro

„Hol tart az osztrák fafeldolgozó rétyi beruházásának engedélyeztetése? Igazán szigorú vagy voltaképpen szemfényvesztés a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás?”

http://itthon.transindex.ro/?cikk=20415

* * *

Az óriás fűrészüzem és környezete (Rétyi faipari beruházás) – 2013. március 29. / Háromszék

„A Holzindustrie Schweighofer csoport (HS) szászsebesi fűrésztelepe igényelte és kapta meg a háromszéki beruházás indításához szükséges területrendezési bizonylatot a rétyi önkormányzattól, ami azt is jelentheti, az új üzem nem önálló jogi entitásként működik majd – tárta a közvélemény elé az egyik friss fejleményt a napokban Édler András, a háromszéki kereskedelmi és iparkamara elnöke.
....
A rétyi fűrészüzem kapacitása évi nyolcszázezer köbméter rönkfa – ez a tervezett kapacitás –, a nyersanyagot pedig kizárólag az országból vásárolják fel. A cég képviselői ugyanakkor leszögezték: Háromszékről havi ötezer, Hargita megyéből pedig havi 16 600 köbméter fát szándékoznak feldolgozni. Joggal merül fel sokakban a kérdés: hogyan biztosítják a folyamatosan működő gyár nyersanyag-szükségletét?"

http://www.3szek.ro/load/cikk/60235/az_orias_fureszuzem_es_kornyezete_retyi_faipari_beruhazas

* * *

Zöld elutasítás a fakirálynak - 2013. május 29. / Krónika

„A volt szenátor úgy tudja, több szakmai és érdekvédelmi csoport kezdeményezett egyeztetést a cég képviselőivel, többen meglátogatták a szászsebesi üzemet, hogy saját szemükkel győződjenek meg arról, ennek nincs környezetkárosító hatása. Olosz Gergely elmondta, nem támogatja a közmeghallgatásokat, kerekasztal-beszélgetéseket, mert „hangosan tüntetőkkel nem lehet szakmai érvek mentén vitatkozni". Elmondta, kisebb találkozók, egyeztetések voltak, például a rétyi önkormányzat képviselői meglátogatták a szászsebesi gyárat, találkoztak a befektető képviselőivel, ezt követően döntötték el, hogy engedélyezik a beruházást...."

http://kronika.ro/erdelyi-hirek/zold-elutasitas-a-fakiralynak

* * *

Holzindustrie Schweighofer - Réty - Duna Tv - Székely Kapu – 2013. május 28. / Duna TV

 

* * *

ÁLLÁSFOGLALÁS (Schweighofer beruházás) - 2013. május 27. / zoldszekely.ro

„A Zöld SzékelyFöld és Zöld Erdély Egyesületek határozottan ellenezik a Rétyre tervezett Schweighofer beruházást, annak elfogadhatatlan mértékű természetromboló hatása miatt, ezért nyomon követjük a fűrésztelep engedélyeztetési eljárását és minden rendelkezésre álló - civil mozgalmi és jogi - eszközzel fellépünk az erdőpusztító nagyüzem megvalósulása ellen."

http://www.zoldszekely.ro/ujdonsagok.php?id=308

* * *

Ébresztő civilek! Székelyföld jövője az erdők sorsától függ – 2013. május 26. / erdély.ma

Réty mostanig a természetvédelmi ritkaságnak számító nyírfaer- dejéről, és fúvószenekaráról volt ismert, az utóbbi időben azonban a vitatott osztrák tulajdonú faüzem ügye miatt került a figyelem középpontjába. Az elmúlt hetekben természetvédők, politikai pár- tok tiltakoztak a Holzindustrie Schweighofer Kovászna megyei letelepedése ellen, Réty önkormányzata viszont engedélyezte a 150 millió eurós beruházást.

http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=142372&cim=ebreszto_civilek_szekelyfold_jovoje_az_erdok_sorsatol_fugg_video

* * *

FENYŐ-VÁGÓHÍD - Hogy néz ki egy Schweighofer-fűrésztelep? - 2013. május 22. / transindex.ro

A rétyi beruházás tervét bejelentő sajtótájékoztatón egyébként Gerald Schweighofer azt nyilatkozta, az újraültetésért az erdőtulajdonosok felelősek. A Szászsebes környéki erdők eltűnésének gyanúját pedig a cég egyik képviselője azzal próbálta eloszlatni: „nézzenek ki az ablakon, láthatják, még mindig vannak erdők a város körül".

Egy 28 éves, 1 hektáros ültetett fenyőerdőt ha letarolnak, az optimális esetben 840 köbméter nyersanyagot jelenthet – egy évi 800.000 köbméter nyersanyag-feldolgozókapacitású gyár tehát 953 hektár erdőből kitermelt nyersanyagot „fogyaszthatna" el. Ám a romániai erdőkből hektáronként mintegy 500 köbmétert lehet kitermelni, ez azt jelenti, évente 1600 hektárra van szükségük. A cég képviselői ugyanakkor hangsúlyozzák, a tervezett rétyi fűrésztelepen feldolgozandó fának csak egy részét hoznák a környékről: havonta 5 ezer köbmétert Kovászna, 16.600 köbmétert pedig Hargita megyéből terveznek feldolgozni. Azt is fontosnak tartották ismételten leszögezni, hogy legális keretek között történik a hozzájuk kerülő fa kitermelése is, a romániai törvények betartásával, az pedig az erdőtulajdonosoknak előírja az újraültetést tarvágás esetén.

http://itthon.transindex.ro/?cikk=20351

* * *

Schweighofer-ügy: melyik kémény füstöl? – 2013. május 17. / Erdélyi Napló

„A környezetvédők kifogásait elsősorban a Kronospan nevű cég potenciális megjelenése táplálja. A préselt farostlemezeket előállító vállalat ugyanis eddig rövid időn belül több romániai Schweighofer-egység mellett is megjelent, az ott alkalmazott gyártási folyamat pedig vegyianyag-szennyeződés kibocsátásával jár. Márpedig az Erdélyi Napló információi szerint a brassói Kronospannál máris „melegítenek" a rétyi kitelepedésre.”

http://www.erdelyinaplo.ro/gazdasag/schweighofer-ugy-melyik-kemeny-fustol

 

Székely „tekebajnokság": hány fát ver le Schweighofer? - 2013. május 10. / morfondir.ro

„A 150 millió eurós beruházásnak magas rangú pártfogói és ellenzői is vannak. Úgy tűnik, az utóbbiak tábora a nagyobb, de kérdéses, hogy mennyire lesz határozott a kiállás, és mennyire lesznek határozottak az ellenérvek. Mert a Kovászna Megyei Tanács, a megye parlamenterei, valamint a beruházás által érintett helyi tanácsok sajtóban megjelent álláspontjait olvasva úgy tűnik, hogy a mérleg nyelve – helyi támogatottság vonatkozásában – Schweighofer felé billen.”

http://morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Szekely--8222tekebajnoksag8221-hany-fat-ver-le-Schweighofer-Haromszek-473

* * *

Transylvanian Wildlife Project: egyedi ökoszisztémát veszélyeztet a Schweighofer-befektetés - 2013. április 29. / Transindex

„Nemzetközi aláírásgyűjtést indított a Transylvanian Wildlife Project természetvédő szervezet az erdélyi erdők megőrzéséért, amelyet szerintük az osztrák fafeldolgozó óriáscég tervezett rétyi beruházása veszélyeztet. „Nem lesz felépülés azután a rombolás után, ami be fog következni, és ez az egyedi ökoszisztéma, amely nagyszámú medvének, farkasnak és hiúznak ad otthont, mindörökre elveszik" – áll felhívásukban"

http://itthon.transindex.ro/?hir=32788&;fb_comment_id=fbc_654735511209062_113124995_654746091208004#f3727ee5436e54e

* * *

Óriásberuházás pró és kontra - 2013. április 25. / Transindex

Klárik: hosszú távon veszélyforrás lehet a Schweighofer-beruházás

„Kovászna megyében a hivatalos pénzügyi dokumentumok szerint 1888 ember van foglalkoztatva a faiparban. Ezek megoszlása a következő: 786 személy van hivatalosan bejelentve könyvelési adatok szerint, hogy fűrésztelepen dolgozik, 419 fakereskedelemben és 683 bútorgyártásban. Egy egészséges gazdaságban sokkal többen kellene bútorgyártásban dolgozzanak, vagyis a nyersanyag egy magas szintű feldolgozását műveljék; a Schweighofer-beruházás azonban ezt a meglévő helyzetet is veszélyeztetheti.

Kiegyensúlyozottság helyett poláris fejlődést hozhat a beruházás, egy pontba koncentrálódik. Nem zár be minden fűrésztelep, de sokat be fognak zárni, mert nem jut mindenkinek nyersanyag. A megye szintjén lesz fejlődés, de lesznek települések, amelyek veszíteni fognak: a szenátor szerint Erdővidéket fenyegetné a legnagyobb veszély ilyen szempontból, ahol 200-an dolgoznak fűrésztelepeken. Az amúgy is szegény kistérségben ez egy új gazdasági problémát generálna, amire megoldást kellene találni.

A következő probléma, hogy egyenlő partnerség helyett monopóliumhelyzet alakulna ki, ugyanis ha az összes Kovászna megyei gátert összerakjuk is, az osztrák nagyvállalattal szembeállítva egy törpe-óriás viszony alakulna ki. A különbségek kiemelkedőek: a Schweighofer 23-szor többet valósít meg kereskedelmi forgalom terén, 100-szor nagyobb profitot, 20-szor nagyobb aktívákkal. Az alkalmazottak számánál van csak kiegyensúlyozottság.”

http://itthon.transindex.ro/?cikk=20163

* * * 

Egészségkárosító a rétyi beruházás - 2013. április 18. / Háromszék

„Sepsiszentgyörgyi orvosok, egészségügyi dolgozók egy csoportja beadvánnyal fordult a megyei környezetvédelmi hivatalhoz és a megyeszékhelyi önkormányzathoz, aggodalmukat fejezik ki a tervezett rétyi faipari beruházás egészségkárosító jellege miatt
...
Blényesi Olga gyulafehérvári származású, ismeri az ottani és szászsebesi viszonyokat, így tudja, hogy amióta Szászsebesen elindították a Rétyre tervezetthez hasonló fafeldolgozót, a térségben megnőtt a légúti, asztmás és allergiás megbetegedések száma, ködös időben a lakosságot jobban megviseli a rossz levegő, fulladozási tünetekre panaszkodnak, „az embereknek nehéz ott élni". A sebesiek az illetékes hatóságoknál is tiltakoztak, ennek a közegészségügyi intézményekben, médiában nyoma van, de hiába, a „gyármonstrum" tovább működött.”

 

http://www.3szek.ro/load/cikk/59096/egeszsegkarosito_a_retyi_beruhazas

* * *

 

Összefogás, kilátások fától fáig - 2013. április 17 / szekelyhon.ro

 

„Amit a Holzindustrie Schweighofer ígér, annak tíz százaléka a realitás, de a negatív következményei viszont sokkal nagyobbak is lehetnek, mint amit most előre lehet látni – szögezik le az Arbor fafeldolgozók szövetségének vezetői. Az osztrák cég 150 millió eurós beruházást és 600 munkahelyet ígér. Egyik állítás sem igaz – mondták az Arborosok. Az elmúlt napokban Németországban meglátogattak egy hasonló kapacitású üzemet. Ott kiderült, 15 millió euróból megvalósítható a befektetés, és 600 helyett 60–65 fővel működtethető. Ezzel szemben számos fafeldolgozó vállalkozás megszűnik, és a korábban becsült 13 ezer helyett akár 20 ezer ember is elveszítheti állását a székelyföldi és a környező megyékben. Óriási torzítás tehát, amit az osztrákok mondanak."

 

http://www.szh.ro/aktualis/gyergyoszek/osszefogas-kilatasok-fatol-faig


* * *

Eurómilliós beruházás Rétyen (Hatszázötven új munkahelyet ígérnek) - 2013. március 29., péntek / Háromszék
„Szászsebes, Radóc, Szeretvásár és Kománfalva mellett Réty lesz a Schweighofer csoport ötödik munkapontja az országban. Az ötven hektáron megépülő új üzem a tervek szerint 2014-ben kezdi el működését, éves feldolgozó kapacitása 800 ezer köbméter, s az itt termelt fűrészáru nyolcvan százalékát főként ázsiai piacokon, illetve Japánban értékesítik majd..."

http://www.3szek.ro/load/cikk/58541/euromillios_beruhazas_retyen_hatszazotven_uj_munkahelyet_igernek&;cm=92043

* * *

Faipari nagyvállalkozó Háromszéken (Holzindustrie Schweighofer) - 2013. április 3., szerda / Háromszék
„Kétezerötszáz alkalmazottat foglalkoztat, előző évi forgalma pedig ötszázmillió euró volt a Schweighofer cégcsoportnak – az osztrák vállalkozás négyszáz éve érdekelt a fafeldolgozásban, ma pedig a világ több mint hatvan országába szállít ügyfeleinek."

http://www.3szek.ro/load/cikk/58606/faipari_nagyvallalkozo_haromszeken_holzindustrie_schweighofer

* * *

„Fáznak-e" a fások?
- 2013. április 3., szerda / Háromszék
„Fontos szempont, hogy kizárólag fenyőfatermékek előállítására kívánnak szakosodni. Ez a szempont elsősorban Erdővidékre nézve jelentős, hiszen itt már évek óta a lombhullató fa jelenti a legfontosabb nyersanyagot – erősíti meg kérdésünkre Komporály Viktor, a baróti Ex-for Kft. vezetője. A szakember azonban a közeli csíki fenyőfát feldolgozó kisvállalkozók tapasztalatából okulva (itt korábban a szászsebesi Schweighofer-gyár nyersanyag-beszerzései nagy árnövekedést váltottak ki a piacon) úgy látja, az újabb nagy kapacitás beindulása óhatatlanul a kis üzemek tömeges felszámolásához vezet Há­romszéken is..."

http://www.3szek.ro/load/cikk/58607/„faznak-e"_a_fasok&cm=92311

* * *

Tiltakoznak a székelyföldi fások (Nem kell az osztrák beruházó)
- 2013. április 6., szombat / Háromszék
„Nyílt levélben tiltakozik a székelyföldi fafeldolgozó vállalkozásokat tömörítő Arbor szövetség az osztrák Holzindustrie Schweighofer tervezett székelyföldi meg­telepedése ellen. A több mint 3000 személynek munkát adó, 150 vállalkozást tömörítő szövetség állítása szerint az osztrák cég olyan árat kínál a székelyföldi fáért, amilyent a helyi kis cégek nem tudnak kifizetni, és ezáltal az ő megélhetésüket veszélyezteti..."

http://www.3szek.ro/load/cikk/58720/tiltakoznak_a_szekelyfoldi_fasok_nem_kell_az_osztrak_beruhazo

* * *

Nem örül a rétyi gyárnak a Néppárt - 2013. április 10., szerda / Háromszék
„Szükség van térségünkben a befektetőkre, de nem mindenáron – nyilatkozta Derzsi Sámuel, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki elnöke, hozzászólva a nagy osztrák fafeldolgozó vállalat rétyi beruházása kapcsán kirobbant vitához. Kifejtette: a Néppárt szolidarizál azokkal, akik tiltakoznak a környezetromboló vállalat felépítése ellen, és úgy vélik, ilyen mértékű befektetés esetében jó lett volna a helybeliek véleményét is kikérni..."

http://www.3szek.ro/load/cikk/58835/nem_orul_a_retyi_gyarnak_a_neppart

* * *

Földeladási dilemmák - 2013. április 11., csütörtök / Háromszék
„Nyílt titok a megyében is, hogy Rétyen például eddig 200 hektárnyi föld cserélt gazdát, ennek jelentős részét az az osztrák vállalkozó vásároltatta föl, aki az újabban meglehetősen heves vitát kiváltó, hatalmas fafeldogozó üzemet készül építeni és üzemeltetni a falu határában, minden bizonnyal a vasútvonal és az országúthoz közeli háromszögben..."

http://www.3szek.ro/load/cikk/58857/foldeladasi_dilemmak

* * *

Tiltakoznak a székelyek a „fakirály" ellen -  2013. április 05. / Krónika

„Nyílt levélben tiltakozik az Arbor fafeldolgozó szövetség a háromszéki Réty településen nemrég telephelyet nyitott osztrák tőkéjű Holzindustrie Schweighofer vállalat székelyföldi térhódítása ellen. A mintegy 150 vállalkozást tömörítő, és ily módon több mint 3000 személynek munkát adó szövetség állítása szerint az osztrák cég olyan áron vásárolja fel a fát a Székelyföldről, amilyenen a helyi kis cégek nem tudják, s ezáltal az ő megélhetésüket veszélyezteti..."

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&;res=72565

* * *

Fától az erdőt - 2013. április 08. / Krónika

„A külföldi beruházó és a munkahelyteremtés nem feltétlenül egyenértékű a tejjel-mézzel folyó Kánaánnal – ezzel szembesülnek most a székelyföldiek annak kapcsán, hogy egy osztrák faipari vállalkozó nagyszabású beruházásra készül a Kovászna megyei Rétyen.

Mert igaz ugyan, hogy a mérleg egyik serpenyőjében ott van a több száz új munkahely, valamint a helyi önkormányzat kasszájába befolyó adó, a másikba viszont a nagyipari kitermelés és feldolgozás miatt ellehetetlenülő, hasonló profilú kisvállalkozások, valamint a letarolt hegyoldalak kerülnek, amelyek immár a jövő generációk életminőségét is károsítják..."

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&;res=72629

* * *

Korodi: el kell lehetetleníteni a háromszéki Schweighofer-beruházást - 2013. április 4. / transindex.ro

„Stratégiát kell kialakítani Hargita megyében, hogy megvédjük a faiparban tevékenykedő kisebb léptékű beruházásokat és a munkahelyeket a háromszeki Schweighofer beruházástól – válaszolt megkeresésünkre Korodi Attila, aki egy Facebook bejegyzésben vetette fel a nagyberuházó ellehetetlenítésére vonatkozó stratégia kidolgozását..."

http://itthon.transindex.ro/?hir=32592

* * *

Zöld aranyat vegyenek - 2013. április 2. /  transindex.ro

„Fafeldolgozó nagyvállalat érkezik Kovászna megyébe: biztos jó a helyieknek?

Csábítóan hangzik a 650 új munkahely, amit a Holzindustrie Schweighofer ígért. Ám mi lesz az erdőkkel, valóban nőttek-e az erdős területek Romániában, és miért kéne olcsón eladjuk a nyersanyagot?"

http://itthon.transindex.ro/?cikk=19976

* * *

Áldás vagy átok a háromszéki faberuházás? - 2013. április 05. péntek / maszol.ro

„Bagoly Miklós fafeldolgozó vállalkozó, a Kovászna Megyei Vállalkozók Egyesületének (ASIMCOV) elnöke a maszol.ro-nak elmondta, az osztrák nagyüzem betelepedése a térségbe valóban átrendezheti a munkaerőpiacot az ágazatban. Megerősítette: a Schweighofer által beígért 650 munkahely maga után vonhatja 6-8000 munkahely megszűnését, mivel a kisebb, falusi fűrészüzemek elesnek a nyersanyagtól..."

http://maszol.ro/index.php/gazdasag/10900-aldas-vagy-atok-a-haromszeki-faberuhazas

* * *

Hatástanulmányt szeretne Korodi a háromszéki fabefektetésről - 2013. április 09. kedd / maszol.ro

„Hatástanulmányt elkészítését javasolja Korodi Attila képviselő a Kovászna megyei önkormányzatnak a Holzindustrie Schweighofer osztrák fafeldolgozó Háromszékre tervezett befektetéséről. Szerinte ez segíthet abban, hogy a beruházás ne veszélyeztetesse a kisebb háromszéki fafeldolgozó vállalkozások jövőjét..."

http://maszol.ro/index.php/gazdasag/11039-hatastanulmanyt-szeretne-korodi-a-haromszeki-fabefektetesrol

* * *

Székely Ervin: Faipari capriccio - 2013. április 10. szerda / maszol.ro

„Önmagában még az sem lenne baj, ha a székelyföldi politikusok a hazai vállalkozások és a belső piac védelme érdekében protekcionista szabályozást igényelnének. Ez is lehet egy legitim politikai opció (bár a liberális elkötelezettségű politikusoknál alighanem kiverné a biztosítékot), azonban akkor ezt általános érvénnyel, valamennyi vállalkozásra kiterjesztve, hogy úgy mondjam, a gazdasági stratégia szintjén kellene szorgalmazni, nem pedig ad hoc módon, épp akkor, amikor valamelyik gazdasági érdekszövetség felkiált..."

http://maszol.ro/index.php/velemeny/11095-szekely-ervin-faipari-capriccio

 * * *

Milliárdos vagyon, dühök és átkok - 2013. április.11. / Erdélyi Napló

Hadüzenet a Schweighofernek?

„2007-ben... az 1,1 millió köbméter feldogozott fa után 130 millió eurós megvalósításról számolt be" a Schweighofer, amit az Arbor is el tudott volna érni, „de nem 970, hanem több mint 7 ezer alkalmazottal. És az sem egy utolsó dolog, hogy míg mi az alkalmazottainkkal közösen évente 6,7 millió eurónyi adót fizetünk, addig az osztrák cég csak 1,4-et" – hangsúlyozta Bajkó Tibor, a gyergyószentmiklósi Arbor vállalkozói szövetség elnöke...."

http://www.erdelyinaplo.ro/?hir=1057

* * *

Az Arbor Egyesület közleménye a Holzindustrie Schweighofer térhódítása ellen - 2013. április 8. / Erdély.ma

„Ezen levél aláírói 150 vállalkozást képviselnek és így több mint 3000 alkalmazottnak és azok családtagjainak megélhetési lehetőségéért felelősek.

Előterjesztésünkkel fel szeretnénk hívni minden felelős személy figyelmét, akinek fontos nemcsak térségünk gazdasági fenntarthatósága, hanem az egész ország természeti erőforrásaival való felelős gazdálkodás, hogy veszélyben vannak ezen értékeink..."

https://erdely.ma/dokumentum.php?id=139134&;cim=az_arbor_egyesulet_kozlemenye_a_holzindustrie_schweighofer_terhoditasa_ellen_video

* * *

Osztrák megaberuházás Háromszéken - 2013. március 28. / szekelyhon.ro

„Hatszázötven munkahelyet biztosít jövő év közepétől Háromszéken az osztrák Holzindustrie Schweighofer fafeldolgozó cégcsoport. A beruházó százötven millió euró összértékű telephelyet épít Réty község határában..."

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/osztrak-megaberuhazas-haromszeken

* * *

Az osztrák beruházás ellen tiltakoznak a fafeldolgozók - 2013.04.06. / szekelyhon.ro

„Nyílt levélben tiltakozik a székelyföldi fafeldolgozó vállalkozásokat tömörítő Arbor szövetség az osztrák Holzindustrie Schweighofer tervezett székelyföldi megtelepedése ellen – írja pénteki számában a Krónika."

http://www.szh.ro/aktualis/haromszek/az-osztrak-beruhazas-ellen-tiltakoznak-a-fafeldolgozok

* * * 

Arbor: osztrák beruházás, székely csőd - 2013. április 8. / szekelyhon.ro

„Az Arbor-vezetők kifejtették, nem a vállalkozók vannak igazából veszélyben, hanem azok, akik a helyi vállalkozásoknál dolgoznak, ez jelenti a megélhetésüket. „Isten őrizzen meg attól, hogy mi is az osztrákok beszállítóivá váljunk" – vetette fel Bajkó Tibor vállalkozó.

Kifejtette, lényegesen kevesebb embert foglalkoztatva tudna bárki hasznot elérni, ha kitermelné a fát és eladná a Schweighofernek, ellenben ha a faanyagot, a rönköt nem helyben dolgozzák fel, és nem itt készül belőle faház, bútor és egyéb termék, munka nélkül maradnak a jelenleg a fafeldolgozó cégeknél dolgozók.„

http://www.szh.ro/aktualis/gyergyoszek/arbor-osztrak-beruhazas-szekely-csod

* * *

Cáfol és tárgyalni hív Olosz a megaberuházás kapcsán - 2013.04.10., szerda / szekelyhon.ro

„Olosz Gergely RMDSZ-es szenátor határozottan cáfolja, hogy személyes érdekből hívta volna Háromszékre a Holzindustrie Schweighofer fafeldolgozót csoportot. A honatya ugyanakkor az aggodalmakat is alaptalannak tartja..."

http://www.szh.ro/aktualis/haromszek/cafol-es-targyalni-hiv-olosz-a-megabe-ruhazas-kapcsan

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.