Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Nadas puszta honved kit 2019

2019. szeptember 11-én, az 544-es törvény adta lehetőséggel élve közérdekű adatigénylést nyújtottam be [1] Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalához. Kértem, hogy tegyék lehetővé számomra a Honvéd-kút mellé tervezett Family Adventure Park projekt teljes dokumentációjának személyes áttanulmányozását.

A Polgármesteri Hivatal alkalmazottja által jegyzett, 2019. szeptember 12-i válaszlevélben [2] azt ajánlják, hogy tanulmányozzam az általuk megadott webcímen fellehető dokumentációt [3]. Holott én a Family Adventure Park teljes dokumentációjának személyes áttanulmányozására tettem le kérést.

Úgy tűnik, hogy sepsiszentgyörgy önkormányzatánál valakiknek az az érdeke, hogy nehezítse a Family Adventure Park néven bemutatott projekt dokumentációjának személyes áttanulmányozását.

Kérdés, hogy sepsiszentgyörgyi lakosként, miért nem nyerhetek betekintés abba a dokumentumhalmazba, amelynek alapján először Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú város tanácsának szakbizottságai, majd 2019. szeptember 4-én a városi tanács közgyűlése is zöld utat adott a területrendezési terv elkészítéséhez, ami az első lépése lehet majd a Family Adventure Park engedélyeztetési folyamatának elkezdéséhez.

2019. szeptember 16-án a Polgármesteri hivatalban iktatott Közigazgatási panaszomra [4] , a mai nap, szeptember 17-én megjött válaszlevélben [5] értesítettek, hogy lehetővé teszik a dokumentáció személyes áttanulmányozását.

2019. szeptember 18-án lehetőségem volt a dokumentáció egy részének az áttanulmányozására. Az elém tárt dokumentáció nem tartalmazta az önkormányzati döntést alátámasztó dokumentumok általam fontosnak vélt részét. Ezekért hétfőn visszatérek!

Néhány szó a közmeghallgatásról:

Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala 2019. július 19-én, helyi napilapokban fizetett hirdetésként és a hivatal honlapján hozta nyilvánosságra, hogy szórakoztató oktatási és sport célú helyi program létrehozására készül Sepsiszentgyörgyön. A javaslatokat, véleményeket, ötleteket írásban, névvel, lakcímmel és telefonszámmal a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájába, illetve email címére várták 2019. július 29-ig. [4]

A román és magyar nyelvű fizetett hirdetések [4] szándékosan megtévesztőek, hiszen ezek egy Sepsiszentgyörgyön létrehozandó szórakoztató oktatás és sport célú helyi fejlesztési programról és nem egy, a Hovéd-kút környékén megvalósítandó kalandparkról szólnak. Ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal honlapjára feltöltött dokumentációban található helyszínrajzból már kiderül, hogy a sajtóban közzétett fizetett hirdetések tartalmával ellentétben nem Sepsiszentgyörgyön, hanem a Honvéd-kút melletti tisztáson és a fölötte levő erdőben 12,8 hektáron szándékoznak, a területrendezési terv elfogadás után,  sport és oktatási központot létrehozni.


Fizetett hirdetések: 1. Háromszék, 2019. július 19.  | 2. Monitorul de Covasna, 2019. július 19.

Vajon kinek állt érdekében a közmeghallgatást, a helyi nyomtatott sajtóban, fizetett hirdetésként, nem a megvalósítandó projekt valós helyszínét és célját ismertetve közzétenni? 

Az önkormányzat vezetői miként vártak el így valós közmeghallgatást?

A Polgármesteri Hivatal honlapján közétett kiírásból és az onnan letölthető román nyelvű dokumentációból nem derül ki, hogy a 4,7 millió eurós beruházást az önkormányzat vagy egy magáncég tervezi megvalósítani. Vagyis úgy hirdették meg közvitára a projektet, hogy nem derül ki, hogy egy magáncég projektjét vagy egy önkormányzati programot kell Sepsiszentgyörgy lakossága véleményezzen.

A közmeghallgatás lezárulása után Sepsiszentgyörgy Város Tanácsa, 2019. szeptember 4-én zöld utat adott a projektnek. [5]  [6]

Akik 2019. szeptember 4-i tanácsülésen zöld utat adtak a Honvéd-kút melleti erdők róvására megvalósuló Kalandparknak:
Ambrus Zsombor (R.M.D.SZ.), Bálint Iosif (E.M.N.P.), Cochior Andrei (SZ.D.P.), Comăneci Liviu-Vasile (N.L.P.), Csatlós László (R.M.D.SZ.), Cserey Zoltán-Mihály (R.M.D.SZ.), Debreczeni László (R.M.D.SZ.), Gheorghe Ion (N.P.L.), Jánó Mihail (R.M.D.SZ.), Kolcza István (R.M.D.SZ.), Magyarosi Imola-Piroska (R.M.D.SZ.) Pârvan Rodica (SZ.D.P.), Székely Kincső (R.M.D.SZ.) Sztakics Éva-Judit (R.M.D.SZ.), Tischler Ferenc (R.M.D.SZ.) Toth-Birtan Csaba (R.M.D.SZ.), Vajna László (R.M.D.SZ.) Zsigmond József (R.M.D.SZ.)

A tervezet kalandpark elsősorban környezetvédelmi kérdéseket vet fel, és mível kedvező véleményezést kapot a Helyi Tanács Területrendezési, várostervezési, környezetvédelmi és turisztikai szakbizotságától, álljon itt a szakbizottság névsora is: Toth-Birtan Csaba, Magyarosi Imola-Piroska, József Álmos-Zoltán, Cserey Zoltán-Mihály, Székely Kincsö, Ambrus Zsombor, Bálint Iosif.

Néhány szó a Family Adventure Park projektről:

A Family Adventure Park néven bemutatott projektet az önkormányzat tulajdonában levő 12,8 hektáros legelőként nyilvántartott területen szándékoznak megvalósítani, a Honvéd-kút melletti tisztáson és a fölötte levő erdő területén.

 A Kalandpark tervezett helyszíne a Natura2000 terület megjelőléssel | fotó: mapire.eu, grafika: Toró Attila 
A Kalandpark tervezett helyszíne  | fotó: mapire.eu, grafika: Toró Attila

 

Objektum Tervezet megvalósítási költség

Interaktív épület
Két szintes acélszerkezetű, üveg homlokzatú épület „repülő mozival”, ajándékbolttal, vendéglővel, bárral, stb ...

1.800.000 Euró
Bobpálya (Alpine coaster)
Egy kilométer hosszú bobpálya
1.500.000 euró
Guliver city
Két méter magas, 3D technológiával kivitelezett híres épületek és műemlékek az egész világról
350.000 euró
Víz alatti liftek (Magic & Water lift)
„Mágikus víz alatti lift” melyen keresztül a létrehozott tó felszíne alá lehet majd leereszkedni. Illetve a második egy virtuális valóságot szimuláló lift.
300.000 euró
Naprendszer
3D-s technológiával kivitelzett / nyomtatott naprendszer
100.000 euró
Játszótér (Playgorund)
Játszótér
120.000 euró
Mászófal, kaland útvonalak  70.000 euró
Szaffaribusz (Bus Safari)
Iskolai autóbusz melynek ablakai monitorokkal vannak helyettesítve amelyek virtuális sétákat közvetítenek a természetbe, a kozmoszba, városokba, stb.
120.000 euró
Vadaspark (Wild park)
Tematikus vadaspark 79 vadon élő állattal
260.000 euró
Tó - és külső kialakítás 500.000 euró

A dokumentációból kitűnik, hogy első évben 100.000 látogatóra számítanak, elsősorban: Bukarestből, Brassóból, Marosvásárhelyről, Székelyudvarhelyről, Ploieștiről, Gyulafehérváról, Csíkszeredából, Bakóból, Nagyszebenből, Râmnicu Vâlcearól, Focșaniból, Galacról, és Buzăuból.

A Kalandpark tervezett helyszíne

Az tervezett „családi kalandparkot” a Honvéd-kút melletti tisztás és a fölötte levő erdő 12,8 hektáros, az önkormányzat tulajdonában levő, területen szándékoznak megvalósítani. A terület legelőként van nyilvántartva a mezőgazdasági kataszterben.

A valóság azért egy picit másként fest, hiszen a terület 60-70 százalékát a valóságban erdő borítja. Egy közel 2 hektáros részt erdeifenyő, egy közel 6 hektáros részt pedig vegyes, tölgy- és bükkerdő borítja. Még akkor is, ha a nyilvántartásban és a statisztikákban legelőként van számon tartva.

A tervezett kalandpark területének körülbelül fele - a pirossal jelölt rész - a Bodok-Barót Natura 2000 Madárvédelmi területtel van átfedésben. [8]

A Kalandpark tervezett helyszíne | térkép: mapire eu, grafika: Toró Attila

 A Kalandpark tervezett helyszíne a Natura2000 terület megjelőléssel | fotó: mapire.eu, grafika: Toró Attila

Rajtunk, sepsiszentgyörgyieken múlik, hogy meggyőzük az önkormányzatot arról, a kalandpark megvalósításához nem ez a legmegfelelőbb helyszín.

A kalandpark területére tervezett vadasparkon kívül, a „beruházás” többi eleme nem kívánja meg, hogy ebben a környezetben, a Honvéd-kút körüli erdők rovására valósuljon meg.

Nem a tervezett beruházást ellenezzük, hanem, a kiválasztott helyszínt tartjuk megvédendőnek.

Keresve se találhatnánk a városhoz ilyen közel eső helyszínt, amely alkalmasabb lenne egy erdei tanösvény kialakításához. A 12,8 hektáron elterülő változatos erdőstruktúra lehetővé tenné egy olyan erdei tanösvény kialakítását, ahol tömbösítve lehetne bemutatni az egymástól jól elkülönülő  vegyes erdő - tölgy és bükk - erdeifenyő vagy a fiatal bükkből álló erdő változatos élővilágát. Ráadásként, kiegészítve mindezt egy európai ritkaságnak számító fás legelő bemutatásával is, az erdők szomszédságában található Nádas-pusztán. Erdély és Székelyföld fás legelői kimagasló ökológiai, kulturális és műemlék értékekkel bírnak és mára már európai ritkaságnak számítanak.  Ezeket nekünk is védenünk kellene! [9]

Meggyőződésem, hogy egy ilyen terv megvalósítása esetében az önkormányzat elnyerné Sepsiszentgyörgy, sőt egész Háromszék természetszerető közösségeinek támogatását is. Egy erdei tanösvény városközeli megvalósítása ösztönözhetné a természet szeretetének, védelmének igényét a fiatal generációkban is, valamint valós természetismeretet kínálhatna, az önkormányzat által most felkínált virtuális valóság helyett.

* * *

„Szép s talán még hatásos és helyes eljárás is lenne ezen eszméket tovább fejtenem, de nem teszem, mert azoknak, kik az erdők gazdasági és culturalis jelentőségét érteni kívánják, a most mondottak is elégségesek lehetnek arra, hogy rosszabb meggyőződésökből jobbra térjenek s beláthassák azon nagy jelentőséget, melylyel a magyar nemzet életében az erdők bírnak, azoknak pedig, kik megérteni nem akarják, úgyis hiába beszélnék, mert ezek olyanok lehetnek, kik a jövendő aranyát a mára fénylő talmi rézért feláldozzák.
Az erdő az országos egészségügy hatalmas szolgája, jótékony hatását közegészségi tekintetben ma már senki sem vonhatja kétségbe.”
- Bedő Albert: Az erdőmivelés jelentősége hazánkban (Erdészeti lapok, 1886 június) -

Amit örökre elveszíthetünk:

A fotók 2019. szeptember 15-én készültek, a kalandpark tevezet helyszínén.

Toró Attila,
2019. szeptember 17.

Kérdések:

  • Miért volt félrevezető módon meghirdetve a közmeghallgatás? Program és nem természetet károsító infrastrukturális beruházás szerepelt a sajtóban megjelent fizetett hirdetésekben.
  • Miért Sepsiszentgyörgy szerepel a közmeghallgatást tartalmazó fizetett hirdetésekben és nem a valóságban célba vett Honvéd-kút melletti terület?
  • Miért kell a természetben létezés élményét, ráadásul oktatási projektként is tálalva, virtuális valósággal helyettesíteni (saffaribusz, mágikus vízalatti lift, stb...)?
  • Miért gondolja Sepsiszentgyörgy önkormányzata, hogy ennek a projektnek föltétlenül a természet rovására kell megvalósulnia?
  • Ki lesz a beruházás feltételezett anyagi nyereségének haszonélvezője, Sepsiszentgyörgy városa, vagy egy magáncég?
  • A közmeghallgatás mellékleteként közzétett dokumentáció borítólapján szereplő HCR cégjelzés, a rozsnyói Dinó-parkot üzemeltető céget (HCR S.R.L.) takarja-e? [10]

Hivatkozások:

[1]544-es adatigénylés – 2019. szeptember 11.
[2]Az 544-es adatigényrésre érkezett válasz – 2019. szeptember 12.
[3] - Proiecte de hotărârei - 2019. július 19.
[4]Közigazgatási panasz – 2019. szeptember 12.
[5]Közigazgatási panaszra érkezett válasz – 2019. szeptember 17.
[6] –  Határozattervezet / Proiect de hotărâre – 2019. július 19.
[7]Elfogadott határozat / Hotărâre adoptată - 2019. július 4.
[8]Egyértelmű európai irányelvek rendelkezzenek a fás legelőkről – 2015. november 20. / arboriremarcabili.ro
[9]Bodok-Barót Natura2000 madárvédelmi terület - Birds Directive Sites (SPA) - Munții Bodoc - Baraolt (SiteCode: ROSPA0082)
[10]Trei antreprenori au investit 5 mil. euro într-un parc de dinozauri la Râşnov – 2015. június 12. / Ziarul Financiar

 

Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.