Sepsiszentgyörgy | fotó: Toró Attila

Előzetes óvás és törvényességi ellenőrzés kérése a Honvéd-kút melletti Állatpark esetében2021 október 29-én előzetes óvást [1] iktattunk Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában, melyben kértük a 2021/334. számú tanácshatározat visszavonását.

Ez a tanácshatározat rendelkezik a helyi fejlesztési program létrehozásáról oktatási és szabadidős céllal egy állatpark megvalósítása érdekében Sepsiszentgyörgy környezetvédelmi területén.

Az előzetes óvással jeleztük, hogy Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsa, a 334/2001 tanácshatározat elfogadásával megsértette Sepsiszentgyörgy polgárainak általános érdekeit, hiszen nem tartotta be a 52/2003-as törvény által szavatolt, a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó kötelezettségeit [2]. Nem tartotta be a polgároknak és a jogszerűen létrehozott egyesületeknek, a normatív aktusok kidolgozásában és a döntéshozatali folyamatban való részvételére vonatkozó jogi eljárást sem.

Az előzetes óvásban felhozott érveink:

 1. 2019. október 24-én iktattuk Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a több mint 1200 természetszerető sepsiszentgyörgyi polgár kérését, melyben kértük:
  Kérjük, a Honvéd-kút melletti terület természetes állapotának megőrzésétMi, ezen petíció aláírói, kérjük, hogy a 284/2019-as tanácshatározattal elfogadott, szórakoztató oktatási és sportcélú helyi fejlesztési program helyszíne NE a Honvéd-kút melletti, legelőként nyilvántartott erdők legyenek.
 2. Mivel a 2019-es a Honvéd-kút közelében tervezett Kalandpark mind területi, mind tematikai (Állatpark) átfedést mutat a mostani tervezett Állatparkkal, sérelmezzük, hogy sem a 2019-es petíció aláírót, sem annak kezdeményezőit nem keresték meg a közmeghallgatás során. Holott 2019-ben, több mint 1200 személy jelezte, hogy érdekelt a Honvéd-kút melletti terület természetes állapotban való megőrzésében.
 3. A Honvéd-kút közelébe tervezett Állatpark, közmeghallgatásra kitett dokumentációja nem tartalmazott, az 52/2003-as törvény által előírt, hatásvizsgálatot és/vagy megvalósíthatósági tanulmányt.
 4. Az 544/2001. sz. törvény alapján benyújtott adatigénylési kérések (60724/22.09.2021) és egy Közigazgatási panasz letevése után (62104/28.09.2021.) kézhez kapott dokumentációból számunkra az derült ki, hogy Bodok- és Barót hegység Natura 2000-es különleges madárvédelmi terület (ROSPA0082 ) kezelőjét sem keresték meg - legalábbis írásos nyoma nem volt a konzultációnak. Az Állatparknak kiszemelt terület a Bodok- és Barót hegység Natura 2000-es terület határain belül található.
 5. A közmeghallgatáson bemutatott dokumentációból nem derül ki, hogy a projekt ötletgazdája, kivitelezője és haszonélvezője a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület lesz. A közvélemény erről a tényről, utólag, a helyi sajtóból értesülhetett csak (pl. Háromszék napilap / 2021. október 1.) [3]

Úgy véljük, hogy a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala szándékosan hallgatott el információkat a közmeghallgatás során, ami ellentétes az 52/2003 törvény szellemével és szövegével.

Megjegyezük, hogy: Románia 1998. június 25-én aláírta és a 2000. július 11-én hatályba lépett 86/2000. számú törvénnyel ratifikálta az Aarhusi Egyezményt, amely biztosítja a nyilvánosság tagjainak (magánszemélyeknek és az őket képviselő egyesületeknek) a környezeti ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés és az azokban való részvétel jogát, valamint az e jogok megsértése esetén kártérítés követelését. [4]

Felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy a megálmodott állatpark helyszínének kiválasztásakor ismételten nem vették figyelembe az alábbiakat:

 1. A javasolt terület a Bodoki- és Baróti hegység Natura2000 madárvédelmi terület része (ROSPA0082) – A Natura 2000 területek az élőhelyvédelmi irányelvben és a madárvédelmi irányelvben felsorolt fajok vagy élőhelytípusok egy alcsoportja számára létfontosságú területek, amelyek európai jelentőségűnek minősülnek, mivel veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, endemikusak vagy Európa kilenc biogeográfiai régiója közül egy vagy több jellegzetességének kiemelkedő példái. Így a következő, a megadott területeken előforduló fajokat és élőhelyeket említjük
 2. A javasolt terület a bánáti sáfrány (Crocus banaticus) egyik városközeli élőhelye. A bánáti sáfrány különleges természetvédelmi jelentőséggel bír, mivel Romániában (Erdélyben), Szerbiában és Délnyugat-Ukrajnában található, korlátozott elterjedési területű, szubendemikus faj.
 3. Egy közeli területen található a boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) sérülékeny populációja. A növény 1938 óta védett Romániában, valamint rajta van a 57/2007-es kormányhatározat 1 sz. mellékletén amely olyan növények és állatok felsorolását tartalmazza, amelyek megőrzése különleges természetvédelmi területek, valamint madár- és állatvédelmi területek kijelölését igénylik.
 4. Egy másik közeli parcella, az erdőalap része egy tölgyes, amely szerepel az erdészeti szaporítóanyagok előállításához szükséges alapanyagok nemzeti katalógusában, mint magas genetikai minőségű vetőmagtartalékkal bíró erdőrész. (Környezetvédelmi és erdészeti minisztérium (ICAS).
 5. Az állatparknak kijelölt terület jelenleg több száz éves tölgyfák élőhelyéül is szolgál. Ismeretes és elismert, hogy a több száz éves tölgyek, illetve ezek életterei (Quercus petraea) már nemcsak Romániában, hanem egész Európában ritkaságnak számítanak.
 6. A valóságban, az Állatparknak kiszemelt – legelőként nyilvántartott – terület 40-50%-a tekinthető erdőnek, a többi fás legelő.

Úgy véljük, hogy a fentiekre való tekintettel szükségtelen jelentős mennyiségű közpénzt költeni tanulmányokra. A természeti-kulturális-történelmi örökségünk pusztulása mindannyiunk hibája, ezért fogalmaztuk meg ezt az előzetes panaszt, és kérjük a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanács 334/2021 számú határozatának visszavonását.

Ugyanakkor, 2021. november 2-án iktattunk Kovászna Megye Prefektusi Hivatalánál egy kérést [5], amelyben a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanács 334/2021 számú határozatának törvényességi ellenőrzésére vonatkozó dokumentációját kértük. Szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy a Prefektusi Hivatal – mint a Helyi tanács ellenőrző szerve – elvégezte-e a 2021/334. számú tanácshatározat törvényességi vizsgálatát. S ha igen, milyen eredményre jutott. Ugyanakkor a kéréshez csatoltuk Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalában iktatott előzetes óvás anyagát is, így jelezve az általunk észrevett hiányosságokat is.

Sepsiszentgyörgy, 2021. november 4.

Tisztelettel,
Bagoly Levente
Blebea Antonella
Movila Maria
Olah Katalin
Pildner József
Toró Attila


[1]Előzetes óvás (román nyelvű PDF)

[2]Az 52/2003-as törvény 7 cikkely, 1-3. bekezdései

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în siteul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenullimită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

[3]Vadaspark létesülhet Sepsiszentgyörgy mellett | Háromszék napilap / 2021. október 1.
https://www.3szek.ro/load/cikk/144704/vadaspark-letesulhet-sepsiszentgyorgy-mellett

[4]Aarhusi Egyezmény – A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056

[5] – Megkeresés a Prefektúra felé (román nyelvú PDF)

Az 2021. október 26-i keltezésű nyílt levelünket itt olvashatják:
Nyílt levél Antal Árpád Andrásnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének, Sepsiszentgyörgy önkormányzati képviselőinek, a Vadon Egyesület vezetőségének

0
0
0
s2smodern
Kövess minket:

sepsiszentgyorgy info

© 2002 – 2022 sepsiszentgyorgy.info
Minden jog fenntartva!

 

Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolat

 

Webdesign, webfejlesztés, karbantartás:
DIGITAL STUDIO

 

A sepsiszentgyorgy.info weboldal legjobb működése érdekében cookie-kat használunk. A weboldal látogatásával és használatával beleegyezik, hogy cookie-kat helyezzünk el számítógépén.